İnsanlık tarihinde çok büyük ve öenmli bir yer tutan Muğla ili ve çevresi, doğal güzellikleri ve tarihi özellikleri ile tarih boyunca ilgi odağı olmaya devem etmiş ve etmekte.

Karya uygarlığının özel bir yerleşim yeri olarak adını mitolojik tanrılardan alan Milas , önce Karia’nın sonra Menteşe Beyliği’nin başkenti olarak tarihteki yerini almıştır.3000 yılı aşan karia, bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültür ve tarihi birikiminin görkemli izleri açık hava müzesi özelliklerini yansıtan Milas ve çevresinde yoğun bir şekilde görülmektedir.

Bodrum Milas karayoluna 8 km. mesafede bulunan ” UYKU VADİSİ”, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşmakta. Vadi yamaçlarında yoğun orman ağaçları içerisinde yer alan vadide eskiden bir değirmeni döndüren su kanalı bulunmakta. Kanal etrafında rengârenk ağaçlar, kuşlar, tavuklar, çim ve çiçekler doğayı süslemekte.Bu vadiye geziye gidenler bir süre oturunca uykularının geldiğini söylemekteler. Sandalyelerde ve çimler üzerinde uykularını gidermekteler…
“UYU UYU YAT UYU !” diye başlayan eski ALFABE kitaplarını anımsatıyor uyku vadisi.

Uykusuzuz geçen Bodrum gecelerinin uykusuzluğunu gündüzleri giderecek bir yer sanki !
ABD ‘de “Q VADİSİ” adına film yapıldı. izleyenlerde anısı kaldı.Ülkemizde “Kurtlar Vadisi” dizisi siyasi, sosyal ve tarihi akışı ile heyecanla izlenmekte.
İpek ve kral yollarında vadiler, tarihin ve kültürün gizemli sırları ile doludur.İpek Yolu araştırmalarımda Özbekistan ‘da bizi bir tarihi vadiye götürdü rehberimiz Prof.Dr. Malik Muratoğlu, şunları söylemişti:

“Emir Timur, askeri Akademisi önünde komutanlarını ve ordusunu toplar ve büyük bir mermer kazan içindeki nar şerbetinden herkese birer tas içirir ve sonra haşmetli söylevi ile ordusunu coştururdu. Bir süre sonra ordunun geçeceği vadi kenarında sarp kayaların arasından , ünlü Özbek çıldırtması ve davullarının coşkun müziği ile savaşa giden ordusuna gözlem yapar ve yürüyüş kolunda olan askerler arasından bazılarını işaret ederek seçtirir ve bunlarla savaş kazanılmaz, diyerek onları yola götürmezdi. “

Kırgızistan’da Issık göl çevresinde Karakol vadisi ve Manas mezarı çevresindeki vadilerden “MANAS 1000 KUTLAMALARI” na katılan özel kıyafetleri ve sancaklı askeri birliklere yol veren vadiler, Türkmenistan’da Balkan vilayeti vadileri,Doğu Türkistan’da Tarım havzası’nı kuşatan Turfan, İli, Aksu, Hoten ve Kaşgar vadileri görülmeye değer özellikleri ile tarihe tanıklık etmekteler.

Beypazarı’nda Karaşar yolu üzerinde yer alan doğal mağaralarla süslü İnözü ve Kaeraşar vadisi görenleri hayrete düşürmekte.Timur’un fillerine yol veren Zir vadisi ile Ravlı vadisi arasında Çubuk Ovasında Ankara Savaşı (1402) Timur ile Yıldırım Bayezit arasında geçmişti.Bu alanlarda halen savaşın izlerini taşıyan ok uçları vb . buluntulara rastlanmakta.
Duatepe,Tınaztepe,Çiğiltepeleri birleştiren vadiler, ülkemizin dört yanına serpilmiştir. Kimi vadiler savaşlarla, Ihlara Vadisi gibi kimileri de doğal ve tarihi özellikleri ve güzellikleri ile anılmaktalar.

Rize,Artvin,Sinop, Ordu ,Samsun , trabzon,Artvin ve Gümüşhane çevresindeki vadiler, çağlayarak akan soğuk suları ile alabalıklara, balıkcıl kuşlara eşlik ederler. Vadi yamaçlarında özel yuvalar kuran kuşlar ,türkülerde adı geçen “Halil İbrahim “gibi yamaçlara yaslanırlar. Kara Deniz Bölgemizde Evler, çay ve fındık bahçeleri insanların ve doğanın tarihi ile bütünleşmekteler. Ordu’nun tersine akan dereleri, türkülerimizin ezgisinde derin bir anlam kazanır. Vadiler , öyküleri ve türküleri ile toplumda yankılanırlar.
Nevşehir Ihlara vadisi tarihi ve doğal zenginliği ile yerli ve yabancı gezginlerin dikkatlerini çekmekte.Yamaç paraşüt uçuşları ve Kapodakya ‘da balonla doğayı gözlemlemek, yaşama ayrı bir renk katmaktadır.

Amasya, Tokat ,Nevşehir ve Yozgat Aydıncık cevresinde bulunan eşsiz vadiler, tarihi geziler ve yürüyüşler için yaratılmış sanki.Buraları görenlerin gönülleri orada kalır. Defalarca görmek isterler.

Urfa, Gazi Antep, Kahraman Maraş, Adana, Diyarbakır, Kars, Ardahan çevresinde tarih ve kültür değerleri yanında doğal güzellikleri harmanlayan vadiler, görecek gözleri ve gönülleri beklerler.
Vadiler ,öykülere, masallara, destanlara ve türkülere konu olan gizemli yönleriyle tarihe tanıklık etmekteler. Vadiler Anadolu’da ve dünyanın dört bir yanında toplum yaşamına ve doğaya damgalarını vurmaktalar.İnsanların dışındaki canlılar da en çok dereleri-vadileri mekân tutmaktalar. Vadiler, tüm canlıların ayak izleri ve renkli ağaç türleri ile doludur.
“Şu dağın ardında bir dağ, dağlar arasında vadiler ve vadilerin de kitapları dolduran öyküleri var. Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşurmuş.” İnsanlara, kervanlara yol veren vadiler insanı insanlara ve Ferhat ‘ı Şirin’e, Kerem ‘i Aslı’ya kavuştururlar. Vadiler ve öyküleri belgeseller için anlamlı konularla doludur. Vadiler insanlığın kültür yoludur.
Yazarlar, şairler ,ressamlar ve müzisyenler için ilham kaynağı vadilerdir. Derin düşünceler ve yürekten gelen bakışlarla dağları ve vadileri gözlemliyenlerin özleri ve sözleri zengin olur.
Filmlere, destanlara, masallara, türkülere, ağıtlara ve halk hikâyelerine konu olan vadiler-dereler insanlarla kader birliği etmekteler. İnsanların, tarihin, coğrafyanın ve doğanın sırları vadilerde gizlidir.

Dere yataklarına- vadilere yapılan yerleşimlerin yanlışlığı bilinmektedir. Zaman zaman şiddetli yağmurların yaratttığı sel felaketleri ile insanların mağdur oldukları görülmüştür.
Doğal gerçekleri göz önüne almayanlar, daha sonra göz yaşlarına boğulmaktalar.Vadiler çok şeyi hatırlatmaktalar.