Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, Suriye başta olmak üzere bölgeden gelen göçün Türkiye’de kızamık, suçiçeği, çocuk felci, şark çıbanı gibi unutulan hastalıklar’ın yeniden görülmeye başlamasına neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İftihar Köksal Türkiye’nin coğrafik yapısı sebebiyle, tarihin farklı zamanlarında değişik amaçlarla göçe maruz kalmış bir ülke olduğunu belirtti.

TURKIYE ENFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI UZMANLIK DERNEGI (EKMUD) BASKANI PROF. DR. IFTIHAR KOKSAL, SURIYE BASTA OLMAK UZERE BOLGEDEN GELEN GOCUN, TURKIYE'DE KIZAMIK, SUCICEGI, COCUK FELCI, SARK CIBANI GIBI HASTALIKLARIN YENIDEN GORULMEYE BASLAMASINA NEDEN OLDUGUNU SOYLEDI.(FOTO:ANTALYA-DHA)
TURKIYE ENFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI UZMANLIK DERNEGI (EKMUD) BASKANI PROF. DR. IFTIHAR KOKSAL, SURIYE BASTA OLMAK UZERE BOLGEDEN GELEN GOCUN, TURKIYE’DE KIZAMIK, SUCICEGI, COCUK FELCI, SARK CIBANI GIBI HASTALIKLARIN YENIDEN GORULMEYE BASLAMASINA NEDEN OLDUGUNU SOYLEDI.(FOTO:ANTALYA-DHA)

Geçmiş yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan küçük ülkelerden Türkiye’ye yönelen ticari amaçlı göçün de unutulan hastalıklar’ın artmasına neden olduğunu kaydeden Prof. Dr. İftihar Köksal,

 

“Eski Sovyet ülkelerinden Türkiye’ye göç, Karadeniz bölgesinde ve İstanbul’da AIDS’in artmasına neden oldu. Suriye’den gelen göçün de enfeksiyon hastalıklarının profilinde değişikliğe neden olduğunu görüyoruz”

ÇOCUKLUK HASTALIKLARI UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞTU

Türkiye’nin, özellikle çocuk döneminden başlayan çok düzenli bir aşılama programına sahip olduğunu kaydeden ve bu sayede çocukluk yaş grubundaki hastalıkların unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren Prof. Dr. Köksal, ancak bugün kızamık, suçiçeği, çocuk felci, şark çıbanı gibi hastalıkların yeniden görülmeye başlandığını anlattı.

HEPATİT A, BULAŞICI SARILIK VE İSHAL DE TAŞINDI

Ayrıca savaş bölgesinde şehirlerin altyapısının tahrip olması nedeniyle Hepatit A, bulaşıcı sarılık ve ishal gibi hastalıkların da göçle Türkiye’ye taşındığını aktaran Prof. Dr. İftihar Köksal, cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından şimdilik dikkat çeken bir artışa rastlanmadığını söyledi. Ancak dünyada cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan frenginin en çok 2’nci Dünya Savaşı sonrası görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Köksal şöyle konuştu:

“Enfeksiyon hastalıklarına artık sınır çizmek mümkün değil. Afrika’da görülen sıtma etkenlerini, gemicilik sektöründe çalışanlar üzerinden Türkiye’de görüyoruz. Öğrenci değişim programları, seyahatler, göçler yoluyla küreselleşmiş dünyada her ülke enfeksiyonu, diğer ülkedeki zeminini hazırlıyor.”