BM Çocukları Koruma Fonu (UNICEF) Suriye’de Esed güçleri ve Rusya’nın İslam Devleti’nin kontrolü altında bulunan bölgelere gerçekleştirdiği harekatta çocukların öldürülmesine derin üzüntüyle karşıladığını bildirdi.

UNICEF, “Dün çocukların öldüğü bildirilen saldırılardan derin üzüntü duyuyor ve tüm taraflara çocukları tehlikenin dışında tutmaları çağrısında bulunuyoruz. 25 Suriyeli çocuğun dün El Kuriya ve Deyr ez Zor’a hava saldırılarında öldürülüğü bildirilmiştir. Hiçbirşey çocuklara yapılan saldırıları haklı kılamaz” dedi.

UNICEF’in Amacı

Dünya ülkeleri arasında imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) doğrultusunda faaliyet gösteren UNICEF, çocuk haklarına kalıcı etik ilkeler olarak yerleşiklik kazandırmak. Çocuklara yönelik davranışları çocuk hakları doğrultusunda uluslararası standartlara kavuşturmak için çaba göstermektedir. Çocukların yaşatılması, korunması ve gelişiminin, insanlığın ilerlemesinde içsel kalkınma açısından evrensel ölçekte geçerli zorunluluk olduğu konusunda ısrarlıdır.

Siyasal kararlılığı ve maddi kaynakları harekete geçirerek, başta gelişmekte olanlar olmak üzere ülkelerin kapasitelerini geliştirmelerine. Böylece çocuklara birinci önceliği tanıyıp gerek onlara gerekse ailelerine gerekli hizmetleri sağlayabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktadır. En dezavantajlı konumda olan çocuklara, yani savaş kurbanlarına, aşırı yoksulluk içindekilere, doğal afetlere uğrayanlara, şiddet ve sömürünün her biçiminden zarar görenlere ve engellilere özel koruma sağlanmasına büyük önem vermektedir.

Olağandışı durumlarda çocukların haklarının korunması için harekete geçmektedir. Diğer Birleşmiş Milletler örgütleri ve insani yardım kuruluşları ile eş güdüm içinde hareket eden UNICEF böyle durumlarda çocukların ve onlara bakanların durumlarını rahatlatmak için elindeki imkânları işbirliği yaptığı kuruluşların hizmetine sunmaktadır. Taraf tutan bir kuruluş değildir ve ayrımcılık gözetmeden her tür işbirliğine açıktır. En dezavantajlı konumdaki çocuklarla gereksinimleri en acil olan ülkeler UNICEF‘in bütün çalışmalarında öncelik taşımaktadır.

-ANKA-