– 2013 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre, Türkiye’de hanelerin yüzde 53.6’sını çocuklu çiftler, yüzde 8.2’sini tek ebeveynli haneler oluşturuyor. Hanelerin yüzde 13.1’i üç kuşak bir arada yaşayan hanelerden oluşurken, yüzde 16.2’si çocuksuz çiftlerden, yüzde 8.9’u ise tek kişilik hanelerden oluşuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de hanelerin yüzde 53.6’sını çocuklu çiftler, yüzde 8.2’sini tek ebeveynli haneler oluşturuyor. Hanelerin yüzde 13.1’i üç kuşak bir arada yaşayan hanelerden oluşurken, yüzde 16.2’si çocuksuz çiftlerden, yüzde 8.9’u ise tek kişilik hanelerden oluşuyor.
Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri 18 bin 347 TL ile tek kişilik hanelere, en düşük gelir ise 11 bin 658 TL ile üç kuşak bir arada yaşayan hanelere ait oldu. Tek ebeveynli hanehalklarının ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri ise 13 bin 351 TL olarak gerçekleşti.
-ÇOCUKLU ÇİFTLERDE HANE GELİRİNİN YÜZDE 80’İNİ FAALİYET GELİRİ OLUŞTURDU-
Hanelerin gelir kaynaklarının dağılımı incelendiğinde; çocuklu çiftlerde hane gelirinin yüzde 80.4’ünü faaliyet geliri oluştururken, tek kişilik hanelerde bu oran yüzde 45.1 oldu. Çocuksuz çiftlerden oluşan hanelerde ise faaliyet dışı gelirin hane gelirindeki payı yüzde 12 olurken, sosyal transfer gelirinin payı yüzde 34.6 oldu.