Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)’ın 23 Nisan öncesi yayınladığı rapora göre çocuklar arasındaki şiddetli maddi yoksunluk sorunu her geçen gün daha ciddi bir hal alıyor.

BETAM’ın, EUROSTAT Avrupa Birliği İstatistik Ofisi ve TÜIK’den aldığı verilerle hazırladığı raporda; Türkiye’de yaşayan 0-15 yaş aralığındaki 20 milyon çocuğun 7 milyonundan fazlası şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşıyor. Bu sayılar Avrupa ülkelerinin geneli ile karşılaştırıldığında ise Türkiye’nin hem daha düşük kişi başı gelire sahip ülkelerin hem de ekonomik krizden şiddetli olarak etkilenmiş ülkelerin gerisinde kaldığı görülüyor.
Rapora göre, şiddetli maddi yoksunluğun alt kalemlerine bakıldığında temel ihtiyaçların başında gelen beslenme, barınma, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili eksiklikler ön sırada yer alıyor. Türkiye’de yaşayan 0-15 yaş grubundaki çocukların; yaklaşık yüzde 40’ı protein ihtiyacını et, tavuk ya da balık ile karşılayamıyor.Yüzde 51’i barınma, ev kirası, elektrik, su, gaz ve kredi kartı faturalarını ödeyemeyen hanelerde yaşıyor. Her dört çocuktan üçü yılda bir haftalık tatil yapamayan hanelerde yaşarken, çocukların yarısından fazlasının hanesinde ise otomobil olmadığı görülüyor. Ayrıca çocukların yarısından fazlası Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yaşıyor.
Türkiye’yi yüzde 30’un üzerinde oranlara sahip Romanya ve Macaristan izliyor. Avrupa borç krizinden şiddetli olarak etkilenmelerine rağmen, Yunanistan yüzde 23,3 ile 5. Portekiz ise yüzde 12,9 ile 11. sırada yer alıyor. Almanya, Hollanda ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 4-5 civarlarında.