ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye’deki 81 ilin toprak haritasını çıkarıyor. Gelecekte ormanların durumuyla ilgili ciddi veriler elde edilmesi hedeflenen proje kapsamında, Isparta’da toprak analizleme aşamasına geçildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ‘Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası İşbirliği Programı’ kapsamında 2006 yılında başlattığı ‘Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Ormancılık Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi’ projesiyle, Türkiye’deki 81 ilin toprak haritası çıkarılıyor.
Proje kapsamında çalışmalarını yürüten Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, bu yıl toprak analizlerine başladı. 16 kilometrede bir ağ oluşturarak, tahribata az uğramış alanlardan 46 gözlem noktası belirlendi. Isparta Orman Bölge Müdürü Mustafa Değirmenci, 46 noktadan 21’inde gözlem alanı oluşturulduğunu söyledi. Toprakta ve ormanda meydana gelen iklimsel değişmelerin yarattığı tahribatın ortaya konulup, geleceğe yönelik acil eylem planları oluşturulması bakımından çalışmanın önemli olduğunu kaydeden Mustafa Değirmenci, “Bu projeyle ‘İklim değişse bile mevcut toprakta hangi türlerle devam edebiliriz’, ‘Ormanların geleceğine nasıl yön verebiliriz’ sorularına cevap bulunmuş olacak” dedi.
‘GELECEĞE YÖN VERİYORUZ’
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü mühendisi Bircan Arıkan Tekin de, projeyle küresel iklim değişkenliklerinde karbondioksit emisyonlarının oranı, sera gazlarının oluşumunun artışı ve bütün ekosistemlerin izlenebileceğini anlattı. Çalışmayla oksijen kaynağı ormanların var olabilmesini, ‘mevcut durumunu korurken nasıl geliştirebiliriz’ sorusunun da cevabının alınacağına dikkati çeken Arıkan şunları söyledi:
“Türkiye’de ve Isparta’da her 16 kilometrede bir sistematik grid ağı belirlenerek gözlem alanları oluşturuldu. 2006 yılından beri bu proje uygulamada ancak bu yıl itibariyle toprak örneklenmesine de başlandı. Ormanın mevcut durumunun ve gelecekteki durumunun ortaya konulması açısından projedeki veriler önem arz ediyor. Biz buradan aldığımız verileri ulusal odak merkezine yani Ankara’ya gönderiyoruz. Oradan da Hamburg’daki merkezde uluslararası raporlama yapılıyor. Sonuç olarak geleceğe yön vermeye çalışıyoruz.”
46 GÖZLEM ALANI BELİRLENDİ
Toprak analizi çalışmasının asıl hedefinin iklim değişikliği sürecinde orman ekosistemlerinin izlenmesiyle elde edilen bilgilerin ormanların üretim fonksiyonlarını sürdürmek için yöneticilere, uygulayıcılara ve planlayıcılara yol gösterici veriler sağlamak olduğunu aktaran Arıkan, şöyle konuştu: “2006 yılından beri ağaçların tepe durumlarının sağlığı konusunda veriler topluyoruz. Bu yıl itibariyle de orman ekosisteminin bir parçası olan toprak konusunda yoğun izleme çalışmalarına başladık. Toprak çalışmasının asıl hedefi topraklarımızı tanımak ve uzun dönemde topraktaki değişimleri ortaya koyabilmek. 100 yıl, 200 yıl gibi uzun yıllar sonucunda oluşmuş topraklarımızı tanıyarak değişen ekosistem şartlarına uygun ağaç türlerinin tespiti ve ormanın devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz. Bundan sonraki herhangi bir iklim değişikliğinde nasıl bir önlem alacağız bunları tespit etmeye çalışıyoruz.”(DHA)