Aralarında, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyelerinin de yer aldığı160 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye ilaç endüstrisinin 2015 yılı, dış ticaret verileri açıklandı.

2015’te Türkiye toplam ihracatı yüzde 8,7 azalırken ilaç ihracatı, yüzde 9,8 artarak 939 milyon ABD dolarına ulaştı. İlaç ithalatı ise yüzde 2,6 küçülerek 4,6 milyar ABD doları oldu. Böylelikle, ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2010-2015 dönemindeki en yüksek oranına erişerek, yüzde 20,3 seviyesinde gerçekleşti ve ilaç endüstrisi, cari açığın azalmasına olumlu katkı sağladı.
Sahip olduğu köklü geçmişi, uzun yıllara dayanan üretim kültürü, yüksek katma değer ve ileri teknolojiye dayanan yapısı, deneyimli insan gücü ile Türkiye’nin önde gelen sektörleri arasında yer alan ilaç endüstrisi, ihracatta yakaladığı ivmeyle dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye ilaç endüstrisi, son 5 yılda ihracatını yüzde 53,4 oranında artırdı, ilaç ithalatı ise yüzde 3,5 seviyesinde geriledi. Aynı dönemde, Türkiye toplam ihracatı yüzde 26 oranında büyüdü. İhracatı, toplam ihracattan yaklaşık iki kat daha fazla büyüme gösteren ilaç endüstrisinin bu performansında kamunun ve endüstrinin ortak çabası rol oynadı. İlaçta dış ticaret açığı, yüzde 11,8 oranında azaldı. İlaç endüstrisinin Türkiye ihracatına katkısı, yüzde 0,54’ten yüzde 0,65’e yükseldi.
2010 yılında, ihracatı ve Ar-Ge’yi stratejik alanlar olarak belirleyen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), endüstrinin Ar-Ge yetkinliğini artırarak özellikle biyoteknoloji alanında daha yüksek katma değerli ürünler üretmesine, küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmesineodaklandı. Bu kapsamda İEİS üyesi olan ve olmayan ihracatçı firmaların katılımıyla, 2012 yılında, Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu’nu kurdu. 31 üyesi olan Platform, endüstrinin hedef dış pazarlarda tanıtımı ve ihracat olanaklarının artırılmasına yönelik adımlar atıyor.