Doğrusal Şok Dalga Tedavisi (LSWT), sertleşme sorunu için uygulanan yeni ve alternatif bir tedavi yöntemi.

Ağrısız, acısız ve yan etkisiz bir tedavi yöntemi olan LSWT, Türkiye’de 2012 yılının sonundan beri uygulanıyor. Sertleşme sorunu erkekler için ciddi bir sorun. Renova adını taşıyan cihazla uygulanan tedavi ülkemizde Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adıyaman, Antalya, Adana ve Gaziantep’te erkeklere hizmet veriyor.
URO-TEK Satış ve Pazarlama Müdürü Ufuk Koçer, sertleşme sorunu ve tedaviye dair sorularımızı yanıtladı.

Başarısız sertleşme (Erektil Disfonksiyon) nedir?

Ufuk Koçer: Başarısız sertleşme (Erektil Disfonksiyon) olarak geçer. Onun tanımı da androlojide şöyledir: Gerekli cinsel birleşmeyi sağlayacak sertleşmenin olamamasıdır. Halk arasında “iktidarsızlık“ olarak biliniyor.

Sertleşme sorununu neler tetikler?

U. K: Sertleşme sorunu çok geniş kapsamlı bir şey. Ama en büyük etkenler; yaş faktörü, beslenme alışkanlığı, zararlı alışkanlıklar. Altta yatan diğer hastalıklar da bu soruna neden olabilir. Bunların en başında şeker hastalığı (diyabet), damar hastalıkları, koroner kalp hastalıkları bunların birçoğu etkileyebilir. Dönemsel geçirilmiş psikolojik ataklar da bazen sertleşme sorununu tetikleyebilir. Bunlar komple bir bütün olarak değerlendirilebilir. Fakat sertleşme sorununun daha çok %80-85 oranında damar ve kan yoluyla problem olduğu biliniyor.

BİLİNÇLİ ERKEKLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye’deki erkekler sertleşme sorunu hakkında bilinçli mi?

U. K: Günümüzde bilinçli erkeklerin sayısı artmakla beraber hala bilinç yüzdesi düşük. Gerekli bilgiye sahip değiller.

Sertleşme sorunu genellikle organik kaynaklı mıdır?

U. K: Psikolojik köken de var. Fakat şöyle:%70-75 oranında fiziksel problemlere bağlı. Az önce saydığımız hastalıklar, kullanılan ilaçlar, onlara bağlı ortaya çıkıyor.

Doğrusal Şok Dalga Tedavisi (Linear Shockwave Therapy) hakkında bilgi verir misiniz?

U. K: Düşük yoğunluklu şok dalgasından başlayalım: Düşük yoğunluklu şok dalgası, bu ses dalgası tedavisi, tıbbın tanıdığı bir tedavi yöntemi. Böbrek taşları da düşük yoğunluklu ses dalgalarıyla kırılır. 30-40 yıldır kullanılır bu dalgalar. Fakat zamanla bu dalgaların böbrek taşı kırmanın yanında birtakım olumlu etkileri olduğu da fark edilmiş. Bunların en başında gelen vücut içinde kılcal damar oluşumunu sağlıyorlar. Ve artık tıpla daha önce kalpteki iskemik kalp hastalıklarında yaklaşık on yıldır yeni damar açmada kullanılıyor. Dört yıldır ürolojide erkeklerde sertleşme alanında penis bölgesine bu ses dalgalarıyla tedavi yapılıyor. Ses dalgalarının penise uygulanması Penil LSWT olarak isimlendiriliyor. Biz “penil“ kelimesi girince işin içine anlıyoruz ki sertleşme problemiyle ilgili ses dalgası tedavisi uygulanıyor.

Doğrusal Şok Dalga Tedavisi (LSWT) Dünyada ne zamandan beri uygulanıyor?

U. K: Kategorize edecek olursak böbrek taşı kırmadan bahsettik. Neredeyse bir kırk-elli yıldır bu yöntem biliniyor tıpta, uygulanıyor. Daha sonra mikro düzeydeki kemik kırıklarında kullanılmaya başlandı. O da otuz yıldır falan var: Topuk dikeni hastalığında falan kullanılıyor. İşte on-on iki yıldır kalp kasında, iskemik kalp hastalıklarında kullanılıyor. Sertleşmeyle ilgili kısım Penil LSWT ise neredeyse dört buçuk yıldır uygulanıyor. Zaten Dünya ile Türkiye’nin uygulaması paralel. Aynı anda uygulanmaya başlandı.

Doğrusal Şok Dalga Tedavisi (LSWT) Türkiye’ye nasıl girdi?

U. K: Türkiye’ye 2012 yılının sonlarında girdi. Bu tedavinin Dünyada çalışmaları, araştırmaları yapılıyordu. Bizim de firma olarak takip ettiğimiz bir konuydu. Daha sonra yurt dışında kullanıma girdikten birkaç ay sonra distribütörlüğünü alarak bu tedaviyle ilgili çalışmalarımızı Türkiye’de ve Türki devletlerde başlattık 2012 yılının sonlarında.

Doğrusal Şok Dalga Tedavisi (LSWT) Türkiye’de uygulanmadan önce sertleşme sorunu olan erkekler nasıl tedavi ediliyordu?

U. K: Güzel bir soru. Aslında sertleşmeyle ilgili çok fazla seçenek şöyle yoktu: Sertleşme bozukluğu olanlarda artık neredeyse insanların birçoğunun bildiği bu ilaçlar kullanılabiliyordu sertleşmeyle ilgili. Jenerik isim söyleyecek olursak Viagra, Cialis tarzı ilaçlar. İnternet üzerinden satılan bitkisel içerikli tanımı yapılan birçok şey, ağızdan kullanılan birkaç şey vardı. Penis köküne uygulanan birtakım enjeksiyonlar vardı. Bunlar tabii biraz meşakkatliydi. Ama mecburen bazen kullandırıyorlardı. Ya da sertleşme sorunu çok ileri safhada olanlarda halk arasında “mutluluk çubuğu“ olarak bilinen ameliyatlar yapılıyordu. Çok da alternatif yoktu. Türkiye’de dediğim gibi yaklaşık dört-dört buçuk yıldır uygulanıyor. Bu ses dalgaları aslında boşluğu dolduruyor.

“DAMARSAL SORUNA BAĞLI SERTLEŞMESİ OLANLAR BU TEDAVİYİ MUTLAKA DENEMELİ“

Doğrusal Şok Dalga Tedavisi’ni (LSWT) sertleşme sorunu yaşayan erkeklere önerir misiniz?

U. K: Sertleşme sorununu kategorize etmek gerekirse aslında sorun %80-85 oranında damar kalitesinin bozulması ile ya da damara kan dolma kalitesinin azalmasıyla doğrudan bağlantılı sayılıyor. Yani vaskojenik olduğu varsayılıyor. Bu yüzdeye dahil olan kişilerin mutlaka bir denemesini öneririm, şiddetle öneririm. Bunun dışında %11-13 kısımsa geçirilen bir kaza olabilir, geçirilen bir ameliyat olabilir. Sinir harabiyeti olmuş kişilerdeki sertleşme bozukluğu olan kişilerdeki sertleşme bu kategori dışında tutulabilir. Ama damarsal soruna bağlı sertleşmesi olanlar, Erektil Disfonksiyonu (ED) olanlar, bu tedaviyi mutlaka denemeli diye öneriyorum.

Doğrusal Şok Dalga Tedavisi (LSWT)’nin, Vücut Dışından Uygulanan Şok Dalga Tedavisi (ESWT)’nden farkları nedir?

U. K: Bu ses dalgaları vücuda gönderilirken aslında hedef bölge, hedef organı etkileme alanı önemli. ESWT dediğimiz mantık şöyle çalışır: Vücuda noktasal olarak temas edebilirler yani böbrek taşı kırma mantığıyla çalışırlar. Bir hedefe odaklanarak çalışırlar. Ancak bizim penis bölgesinde istediğimiz daha geniş alanı etkileyebilmek. Onun için daha sonra LSWT atışı yapabilen başlık geliştirildi. Bu başlık ile peniste daha geniş alana etki edebilen atışlar yapılabiliyor. Bu da tedavide istenilen bir özellik. Ama LSWT ile ESWT arasında ciddi bir fark oluştu etki alanı açısından. Tedavinin süresi kısalıyor LSWT’de. Bu da hastanın tedavi uyumunu oldukça yüksek tutuyor.

TÜRKİYE’DEKİ TEDAVİ BAŞARISI %80 İLE %88 ARASINDA

Bugüne kadar bu tedaviyi uyguladığınız hastalardan ne gibi geri dönüşler aldınız?

U. K: Dünya üzerindeki yapılan hasta ortalamalarında tedavi başarısı %78-85 olarak bildiriliyor. Bizdeki hasta dönüşleri de bundan bir miktar daha yüksek. Neredeyse %80 ile %88’e kadar tedavi başarısı çıkar. Tedaviye aldığımız hastaların %85’inden fazlası memnuniyetini dile getirdi. Türkiye’deki başarı Dünyadakinden daha yüksek. Literatüre girmiş çalışmalarda ağır vakalar da ortalamanın içinde olduğu için biraz geriye çekebiliriz. Çok ağır vakalarda açıkçası artık penil protez ameliyatı aşamasına gitmişlere de bu tedaviyi çok önermedik. Kendi hasta gruplarımızda yüzde ortalaması daha yüksek.

Yani ağır vakalar, penil protez hastalarına bu tedavi uygulanmıyor mu?

U. K: Onlarda bu tedaviyi uygularız ama “Sizdeki tedavi şansı biraz düşük olabilir“ diye belirttiğimizde biraz geri duruyorlar.

FACEBOOK YORUMLARI