1Okullarda güvenli bir okul ortamının oluşması için gerekli olan temel koşullardan birisi okul ile ilgili tüm paydaşların yani yönetici, öğretmen, aile, çalışanlar ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliğinin sağlanmasıdır.

Okul paydaşlarının kendilerini özgür ve güvende hissettiği bir okul ortamının yaratılması, eğitimin etkili olarak yapılabilmesi için şarttır.

Öğrencilerin evden okula gitmek üzere bir araçla ya da yaya olarak hareket etmeleri ile başlayan ve okulda geçirdikleri eğitim faaliyeti sonrasında evlerine dönmeleri ile tamamlanan okul süreci birçok tehlike ve riski de içerir.

Öğrencilerin okula servis aracı ile gitmeleri büyük şehirlerde gözlenen bir olgu. Okula servis aracı ile gidilmesi öğrencilerin okula ulaşımında en güvenli yöntem olarak kabul ediliyor. Bu durumu destekleyen istatistikler bulunuyor. Ancak okul yolunda mevcut olan risk ve tehlikeler öğrencilerin ve servislerin güvenliği için güçlü bir güvenlik bilincinin yaratılmasını zorunlu kılıyor.

Okul Servisi Güvenli mi? Sıkça Yaşanan Şiddet Olayları ve Trafik Kazaları Güvenlik Endişesi Yaratıyor

Servis sürücüleri ve rehberlerin öğrencilere yönelik şiddet ve küfür içeren davranışları öğrencilerde kaygı ve korkuya neden oluyor. Bu yüzden okul devamsızlığı ve terki gibi çocuğun okulu sevmemesine ve yabancılaşmasına etken olan birçok olay yaşanıyor.

Sürücülerin eğitimsizliği, psikolojik durumu, olması gereken koşullara sahip olup olmadığı da yetersiz denetim uygulamaları nedeniyle soru işaretleri oluşturuyor.

Güvenli servis ortamına ilişkin bir bilinçlendirme ve sertifikalandırma sürecinden geçmeyişleri de güvenlik zafiyeti yaratıyor.

Trafik Güvenliği Açısından Servis Kazalarının İncelenmesi Ve Önlemler Alınması Önemli

Türkiye’de 2015 yılında 183 bin 11 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Ülkemiz karayolu ağında 2015 yılında toplam 1 milyon 313 bin 359 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 130 bin 348 adedi maddi hasarlı, 183 bin 11 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75’i yerleşim yeri içinde %25’i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

Trafik kazaları sonucunda 7 bin 530 kişi öldü, 304 bin 421 kişi yaralandı

Türkiye’de 2015 yılında meydana gelen 183 bin 11 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 831 kişi kaza yerinde, 3 bin 699 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %48,8’i, yaralanmaların %67,3’ü yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin %51,2’si yaralanmaların ise %32,7’si yerleşim yeri dışında oldu.

İstatistiklere bakıldığında trafik kazalarının sonuçlarının ekonomik açıdan meydana getirdiği zararların yanı sıra sosyal açıdan da topluma büyük zararlar verdiği bilinmektedir. Bu kadar çok kazanın meydana geldiği ve bir İl nüfusu kadar insanın yaralandığı ve hayatını kaybettiği kazalar öğrencilerin yaşam güvenliği için de büyük risk anlamına geliyor. Servis kazalarının bu kaza istatistikleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğu biliniyor.

Okul yolu güvenliği aileleri endişelendiriyor

“CSG Güvenli Okul” araştırması öğrenci velilerinin %64’ünün çocuklarının okula gidiş-gelişleri sırasında yol güvenliğinden endişe duyduklarını ve yine velilerin %49’unun da çocuklarının servis güvenliğinden ciddi ölçüde endişe içinde olduklarını ortaya koyuyor.

“Türkiye’de Taşıma ve Taşıma Araçları ile İlgili Sorunlara İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Araç Sürücülerinin Algıları Araştırması”nın ortaya çıkardığı bazı çarpıcı sonuçlar ise şöyledir;

  • Şoförlerin davranışları öğrencileri olumsuz yönde etkiliyor,
  • Öğrencilerin bireysel şikâyetlerine rağmen servislerde yaşanan güçlükler için somut adımlar atılmıyor,
  • Veliler araçlarda rehber görevlisinin bulunmasını istiyor,
  • Sürücü davranışları hareketleri ve kişiliği öğrencide kalıcı izler oluşturuyor.
  • Servis şoförlerinin eğitimsiz ve öğrencilerin servis şoförlerinden şikâyetçi oldukları,

Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında, taşıma işinde kullanılan servis araçları araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin çoğu tarafından ‟orta” seviyede güvenilir bulunuyor.

Diğer yandan, servis sürücülerinin karıştıkları kazalar, servis araçlarının denetim eksiklikleri ve bu konuda sürücülerin hiçbir eğitim ve sertifika programına katılmamış olmalarının da tehlike ve riskleri daha da artırdığı araştırma sonuçları arasında önemli bir yer tutuyor.