Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye’de kutuplaşmanın 2010 yılından bu yana derinleştiğini belirtti. 2017 Küresel Riskler Raporu’nda “Avrupa Birliği dışında Rusya kendi ulusal siyasi kimliğini, giderek iddialı dış politika duruşlarıyla dışa vuruyorken  Türkiye’de kutuplaşma 2010’dan bu yana derinleşti.

Siyaset küresel olarak giderek artan şekilde karizmatik ‘nüfuzlu’ ulusal politikacılarla duygulu siyasi tartışmaların ortaya çıkışıyla tanımlanıyor: ‘gerçek-sonrası’ Oxford İngilizce Sözlük’te yılın kelimesi oluyordu” denildi.

“BELİRSİZLİK VE İSTİKRARSIZLIK SADECE BATI’DA DEĞİL, BREZİLYA, FİLİPİNLER VE TÜRKİYE DAHİL DÜNYADA GÖRÜLDÜ”

Dünya Ekonomi Forumu’nun Küresel Riskler 2017 Raporu yayımlandı. Raporun 201’nin küresel risklerinin tanımlandığı bölümünde, geçen yıl belirsizlik ve istikrarsızlığın sadece “Batı”da görülen bir fenomen olmadığı, Brezilya, Filipinler ve Türkiye dahil dünyada farklı varyasyonlarının görüldüğü bildirildi.
En azından küresel finansal krizden bu yana, dünyanın birçok bölümünde baskı altında yaşanan yılların, 2016’da dramatik siyasi sonuçlara kristalize olduğu belirtilen raporda halkın statükodan hoşnutsuzluğunun güç kazandığı belirtildi.

Batıda konsensus beklentilerinin İngiltere’nin AB’yi terketmesi, ABD’de Donald Trump’un zaferi ve İtalyan seçmeninin Matteo Renzi’nin anayasal reformlarını reddiyle karşı karşıya kaldığı da bildirildi. Bu gibi olayların etkilerinin, geniş bir kesim tarafından Batı’nın bir devrilme noktasına ulaşıp ulaşmadığı ya da bir küreselleşme karşıtı döneme adım atıp atmadığı yönünde sorular yarattığı kaydedildi.
Raporda, “Ancak 2016’nın karakteristiği belirsizlik ve istikrarsızlık sadece bir Batı fenomeni değil: Brezilya, Filipinler ve Türkiye dahil dünya çapında ülkelerde onun varyasyonlarını gördük” denildi.

TÜRKİYE’DE KUTUPLAŞMA

Raporun “Toplum: Toplulukları Yeniden İnşa” başlıklı bölümünde ise kimlik ve kültür sorunlarının 2016’da, iki en dramatik Batı siyasi sonucunun İngiltere ve ABD’deki merkezini oluşturduğu kaydedildi. İngiltere ve ABD’de yaşananların hem uluslararası hem iç politikaların her ikisini etkileyen daha geniş bir eğilimin birer parçası olduğu kaydedilen rapora şöyle devam edildi:

“Avrupa Birliği’nde taraflar, kısmen Küresel Risk Algılama Anketi’ne yanıt verenlerin  büyük bir jeopolitik risk olarak işaret etmeyi sürdürdükleri göç akınının da artırmasıyla  ulusal bağımsızlık ya da gelişen değerler arasında sıkışıyor. Avrupa Birliği dışında Rusya kendi ulusal siyasi kimliğini, giderek iddialı dış politika duruşlarıyla dışavuruyorken  Türkiye’de kutuplaşma 2010’dan bu yana derinleşti. Siyaset küresel olarak giderek artan şekilde karizmatik ‘nüfuzlu’ ulusal politikacılarla duygulu siyasi tartışmaların ortaya çıkışıyla tanımlanıyor: ‘gerçek-sonrası’ Oxford İngilizce Sözlük’te yılın kelimesi oluyordu.”