Hane Halkı İşgücü Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki genç işsizler, toplam genç nüfusun yüzde 7,8’ini oluşturdu. Diğer bir ifadeyle her yüz gençten sekizi işsiz durumda.

İşsiz sayısının; istihdam edilenler ile işsizlerin toplamından oluşan işgücüne bölünmesiyle elde edilen işsizlik oranı ise gençlerde yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLERDE KADINLAR ERKEKLERE KIYASLA DAHA EĞİTİMLİ

15-24 yaş grubundaki işsizlerin yüzde 43,4’ünü lise altı eğitimliler, yüzde 24,7’sini yükseköğretim mezunları oluşturdu.
Genç işsiz erkeklerin yüzde 55,6’sını lise altı eğitimlilerin, yüzde 14’ünü ise yükseköğretim mezunlarının oluşturduğu görüldü.
Kadın genç işsizlerin ise yüzde 39,1’ini yükseköğretim mezunları, yüzde 16,1’ini lise dengi meslek okul mezunları oluşturdu.

GENÇ İŞSİZLERİN ÜÇTE BİRİ HİZMET VE SATIŞ ELEMANI OLARAK İŞ ARIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, genç işsizlerin yüzde 30,7’si hizmet ve satış elemanı olarak, yüzde 15,5’i büro hizmetlerinde, yüzde 13,7’si ise nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmak üzere iş arıyor.
Genç erkek işsizlerin; yüzde 31,6’sı hizmet ve satış elemanı olarak, yüzde 18,3’ü sanatkarlık ve ilgili işlerde, yüzde 18,1’i ise ile nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmak üzere iş arıyor. Kadınların ise; yüzde 29,4’ü hizmet ve satış elemanı olarak, yüzde 24,6’sı büro hizmetlerinde, yüzde 20,5’i ise profesyonel mesleklerde çalışmak üzere iş arıyor.