CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Suriyeli mülteciler konusunu Meclis gündemine taşıdı. En fazla sığınmacıyı barındıran ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğine dikkat çeken Yedekci, sayıları 2 milyonu aşan Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin Meclis Araştırması yapılmasını talep etti. Yedekci; Meclis Araştırması teklifinde, Suriyeli sığınmacı konusunun orta ve uzun vadede Türkiye’nin sosyolojik ve ekonomik yapısına etkilerinin araştırılarak, yaşanacak sorunlara önceden önlemlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
CHP’li Gülay Yedekci’nin Suriyeli sığınmacılar konusuna ilişkin TBMM Başkanlığı’na sunduğu Meclis Araştırması teklifinde yer alan gerekçe, şöyle: “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ anlayışı çerçevesinde şekillenen Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası 2000’li yıllara gelindiğinde AKP iktidarıyla birlikte önemli değişimlere uğramıştır. Türkiye son 13 yıldır, ateş çemberi konumundaki Ortadoğu’ya ilişkin politikalarını değiştirmiş ve coğrafyada etkin bir rol alma çabasına girişmiştir. Ancak geldiğimiz noktada bu siyaset değişikliği nedeniyle Türkiye’nin güney sınırları hiçbir devletin otoritesinin olmadığı, terörist grupların kontrolünde bir bölgeye dönüşmüştür. Irak ve Suriye bağlamında yaşanan gelişmeler Türkiye’nin sınır güvenliği sorununun çok ötesinde farklı sorunlara neden olmuştur. İçinden geçtiğimiz günler de göstermiştir ki dış politikada izlenen yanlışlar iç huzurumuzu, sosyal yapımızı, ekonomik dengelerimizi net olarak etkilemektedir.