Anayasa değişikliği halkın önüne geliyor…

Yapılmak istenen bu değişikliğin, bizi nereye savuracağına dair kaygımı, Yugoslavya üzerinden dikkatinize getirmek istiyorum.

Köhnemiş feodal rejimleri yıkan ve onların yerine modern, vatansever ve anti emperyalist bir çizgide ülkelerini inşa eden iki ulus ve iki lider söz konusu: Türkler ve Yugoslavlar; Atatürk ve Tito.

Bağımsızlığını kazanan bu iki ülke bunu korumanın kolay olmadığını biliyordu. Asıl mücadele bundan sonra başlıyordu. Sanayi atılımları yapılıyor, eğitimde kökten devrimlere imza atılıyor, ülkenin zenginlikleri ülkede kalıyor ve o ülkenin kalkınması için kullanılıyordu. Kısacası ulusal kurtuluş savaşları ardından kurulan bu iki ülke de özgürlüğü, bağımsızlığı ve ilericiliği şiar edinmişlerdi.

Birkaç maddeyle iki ülke arasındaki benzerlikleri sıralarsak;

İki ülke de işgal kuvvetlerini topraklarından atıyor ve siyasi devrim yapıyorlar,

İki ülke de kuruldukları andan itibaren eğitimde, siyasette, toplumsal hayatta kısacası her alanda devrim niteliğinde yenilikler yapıyorlar,

İki ülkenin de lideri kurtarıcı, devrimci ve otoriter bir yapıları var; Atatürk ve Tito,

İki ülke de elini IMF’ye verdikten sonra kolunu kaptırıyor,

İki ülkenin de etnik sorunları var ve sürekli kaşınıyor,

İki ülke de Batı’dan mali yardım almalarıyla birlikte Batı emperyalizmine boyun eğmek durumunda kaldı,

İki ülkenin de birleştirici, bir arada tutan hamuru vardı. Yugoslavya’da buna narod diyorlar, Türkiye’de ise ulus. Narod parçalandı, ulus parçalanmaya çalışılıyor,

Her şeyden önce iki ülke de kendi halkıyla bağımsızlık savaşını verdi, kendi ülkelerini kendileri kurdu. Biri sosyalist rejimi seçti, diğeri kendine özgü bir rejim olan Kemalizm’i seçti,

Ve sonunda;

Yugoslavya, kapitalizm ve onun yerli işbirlikçileri öyle istediği için, Tito tarafından Güney Slavları’nı yani Yugoslavya’yı, federalist etnik bir başkanlık sistemine geçirdi. Tito’nun ölümünün akabinde Yugoslavya parçalandı,

Oysa Atatürk, kurtuluş savaşını bir halk meclisi ile yürüttü. Etnik ayrımı, federalizmi ve başkanlık sistemini kategorik olarak reddetti,

Dikkatli bir değerlendirme ile farklı coğrafyalarda da olsa Tarihte kuruluş ve gelişme açısından iki ülkedeki bazı olayların birbirine çok benzer geliştiği süreçler görülebilmektedir,

Ez cümle,

Yaşanan olaylar, hatalar ve başarılar her coğrafyada büyük oranda insana bağlı olduğu için, sonuçları ve nedenleri de birbirine yakın olabilmektedir…