Türkiye OECD vergi yükü sıralamasında 25’inci çıktı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), ülkelerde şirketler vergisi gelirlerinin düştüğünü, bunun bireyler üzerinde daha büyük bir yük oluşturduğunu bildirdi.

Kuruluşa göre 1995-2013 arası dönemde toplanan vergi/GSYH oranının en fazla arttığı OECD ülkesi Türkiye oldu. OECD yıllar içinde vergilerin artması eğilimini kamu giderlerindeki artışa bağladı.
OECD’nin ülkelerde 1965-2014 arası vergi hareketlerini incelediği yeni raporunda ülkelerin vergi yüklerini ölçtü. Buna göre küresel ekonomik krizin başlangıcından bu yana OECD ülkelerinde şirketler vergisi gelirleri düştü. Bu gelişme finansal gereksinimlerini karşılamak durumunda olan hükümetler karşısında vatandaşları kişisel olarak daha büyük baskı altına aldı.
1995-2013 arası vergi yükü OECD’de en fazla Türkiye’de arttı. Türkiye’nin krize yelken açtığı, 2001 krizi ile ciddi çöküş yaşadığı dönemi aşarken topladığı vergilerin GSYH içinde aldığı payın da OECD rekoru kırdığı görüldü. Türkiye’nin vergi yükü bu dönemde yüze 12.5 arttı. Aynı dönemde OECD ortalamasında vergi yükü ise yüzde 0.6 artıyordu.
OECD raporunda dile getirilen ana bulgular şöyle:
-OECD’de ortalama vergi yükü 2014’te bir önceki yıla göre yüzde 0.2 artarak yüzde 34.4’e yükseldi. 2014 aynı zamanda ölçüme başlanan 1965’ten bu yana vergi/GSYH oranının en yüksek olduğu yıl da 2014 idi.
-2013-2014 arası verginin GSYH’daki payında en büyük artış Danimarka’da (yüzde 3.3) ve İzlanda’da (yüzde 2.8) oldu. Önemli artış görülen diğer ülkeler Yunanistan (yüzde 1.5), Estonya (yüzde 1.1) ve Yeni Zelanda (yüzde 1). En büyük düşüşler Norveç (yüzde 1.4) ve Çek Cumhuriyeti’nde oldu (yüzde 0.8 puan). Lüksemburg ve Türkiye’de vergilerin GSYH’ya oranı yüzde 0.6 azaldı.
-OECD’de 2014 itibarıyla verginin GSYH’ya oranla en yüksek olduğu ülke Danimarka. Danimarka’da vergiler GSYH’nın yüzde 50.9’u. Raporda Türkiye’nin adının yüzde 30’un altında vergi yüküne sahip olan ülkeler arasında geçtiği belirtildi. Türkiye’nin 25’inci olduğu sıralama şöyle: Danimarka 50,9, Fransa 45,2, Belçika 44,7, Finlandiya 43,9, İtalya 43,6, Avusturya 43,0, İsveç 42,7, Norveç 39,1, İzlanda 38,7, Macaristan 38,5, Lüksemburg 37,8, Slovenya 36,6, Almanya 36,1, Yunanistan 35,9, OECD ortalaması 34,4, Portekiz 34,4, Çek Cumhuriyeti 33,5, İspanya 33,2, Estonya 32,9, İngiltere 32,6, Yeni Zelanda 32,4, İsrail 31,1, Slovak C. 31,0, Kanada 30,8, İrlanda 29,9, Türkiye 28,7, İsviçre 26,6, ABD 26,0, Kore 24,6, Şili 19,8, Meksika 19,5. (Hollanda, Polonya, Japonya, Avustralya için veri yok.)
-Yunanistan’da vergi yükü 2007-2014 arası yüzde 31.2’den yüzde 35.9’a çıktı. Diğer ülkeler Danimarka ve Türkiye de aynı dönemde 4 puandan fazla artışa tanıklık etti.
-1960’lı yılların sonunda Türkiye en az vergi toplayan OECD ülkesiydi. Verginin GSYH’ya oranı yüzde 10.6 idi. Fransa’da ise oran yüzde 34’e yaklaşıyordu. Günümüzde ise OECD’nin en az vergi toplayanı yüzde 19.5 ile Meksika.
-1965-2013 arası daha yüksek vergi seviyelerine doğru gidiş eğilimi hemen hemen tüm OECD ülkelerinde kamu sektörü giderlerindeki önemli artışı finanse etme gereksinimini yansıtıyor.”