Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sektörel düzeyde “bazı” sorunların yargıdaki aksaklıklardan kaynaklanabildiğine dikkat çekerek, “Finans sektöründe ihtisas mahkemelerine ihtiyaç olduğu açık ve nettir” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin 59. Genel Kurul’nda bir konuşma yapan Şimşek, “Finans sektörünün GSYH içindeki payı şu anda yüzde 3’ün biraz üzerinde, yüzde 3.5 civarında. Bununda önümüzdeki program dönemi sonunda yüzde 6’lara doğru çıkmasını bekliyoruz. Aslında finans sektöründe de katma değer oldukça yüksek, varlık yönetiminden tutun birçok diğer konuya kadar. Onun için finans sektörünün özellikle sermaye piyasalarının derinleşmesi, güçlenmesi Türkiye’nin büyüme stratejisinin önemli bir bileşenidir” dedi ve ekledi:
“Türkiye dış açık bir ekonomidir. Önemli ölçüde de açık veren bir ekonomidir. Cari açıktan bahsediyorum. Tabi ki yapısal reformlarla bu açığı çok daha yönetilebilir bir düzeye zamanla da belki sıfırlama noktasına gideceğiz ve gidene kadar da bizim bu süreci yönetmemiz lazım.
Bankacılık sektörü tabi bazı düzenlemelerden şikayetçi olabilir. Saygıyla karşılıyorum. Ama yüzde 30-40 kredi genişleme hacminin de sürdürülemez olduğu bir gerçektir. Türkiye o günlerden yumuşak inişi gerçekleştirdi. Bugün gelinen nokta belki öngörülenin ötesine geçmiştir.”