İç savaştan kaçan Suriyeliler ülkemizde kalmak istemiyor, Avrupa’ya gitmek için büyük mücadele veriyorlar. Kimi boğulma riskini göze alarak lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye uğraşıyor, kimi karayolunda yüzlerce kilometre yürüyüp Bulgaristan sınırına dayanıyor.
Üzerinde derin derin düşünmemiz gereken bir tabloyla karşı karşıyayız.
Ülkemiz, iktidardaki siyasetçilerin sık sık vurguladıkları gibi “cennet” ise bu insanlar neden “cennet”te kalmak istemiyorlar da binbir tehlikeyi göze alıp bir an önce Avrupa’ya kapağı atmak istiyorlar?
++
Bu sorunun yanıtı bence şu:
Suriyeliler, Türkiye’yi güvenilir, insan haklarına saygılı, demokrasinin ve hukukun var olduğu çağdaş bir ülke olarak değil, her türlü tehlikenin kol gezdiği herhangi bir Ortadoğu ülkesi gibi algılıyor, yaşamlarının kalan kısmını bu nedenle kesinlikle burada geçirmek istemiyor.
Televizyonda röportaj yapılan henüz 14-15 yaşındaki bir Suriyeli çocuğun söyledikleri yukarıdaki tespiti haklı çıkaracak kadar dramatik:
“Bir tekstil atölyesinde günde 12 saat çalıştırılıyorum. Ayda elime 500 lira geçiyor.”
Siz olsanız böyle bir ülkede kalmak ister misiniz?
++
Mültecilerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm aramak amacıyla kurulan Mülteci-Der’in koordinatörü Pırıl Erçoban’ın şu sözleri de anlamlı:
“Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin istismarı mutlaka önlenmelidir.
Bu insanların ülkemize entegrasyonunun sağlanması için gayret gösterilmeli, barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçları karşılanmalı, vatandaşlık hakları tanınmalı, sigortaları yapılmalıdır.”
++
Avrupa ülkelerine “Neden daha fazla mülteci almıyorlar” diye kızarken, kendimizi de mutlaka sorgulamalı, mülteci sorununa “saldım çayıra, mevlam kayıra” anlayışıyla bakmamız gerektiğini mutlaka anlamalıyız.