Türkiye, 2013 itibarıyla satın alma gücü paritesine göre, dolar bazında, yüksek net asgari ücret sıralamasında 26 OECD ülkesi içinde 20’nci sırada yer aldı. Türkiye OECD’de; medyan ücretlere göre en yüksek asgari ücret ilan eden ülke konumunda bulunuyor.

ANKARA – Orhan Aysezen – Türkiye OECD bünyesinde, medyan ücretlere göre en yüksek asgari ücret ilan eden ülke konumuna da geldi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) “Kriz Sonrasında Asgari Ücretleri Ödenir Kılma” başlıklı bir Politika Notu hazırladı. Asgari ücretin yaygın ama tartışmalı bir yöntem olduğunu belirten OECD, asgari ücretin “kapsayıcı büyüme” çerçevesinde düşük kazançlı işçileri destekleme amaçlı kullanıldığını bildirdi.
Bu tür desteğin asgari ücret dışında kamu transferleri gibi benzer politikalarla yapılıp yapılamayacağı konusunda görüşler bulunduğunu belirten OECD, düşük gelirli işçileri destekleme politikası tercihinde dengeli bir değerlendirme yapmak için “Asgari ücretle çalışan işçilerin maliyeti, eve götürdükleri net ücret ve bundan yararlanan işçi sayısı” gibi üç konunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Notta şöyle denildi:
“Asgari ücret seviyeleri ülkeler arasında önemli ölçüde değişiyor. Bu sıklıkla, asgari ücreti ücret spektrumunun tam ortasıyla (medyan ücret) karşılaştırarak gösteriliyor. Buna göre asgari ücret, medyan ücretin yüzde 40’ına ya da daha azına karşılık geldiği Çek Cumhuriyeti, Meksika, ABD, Estonya ve Japonya ile yüzde 60’ına karşılık geldiği Slovenya, Fransa, Şili ve Türkiye’deki oranlar arasındaki spektrumda farklı uygulanıyor. Kayıtlı sektörde medyan ücretin yüzde 80’inden fazlasının uygulandığı, henüz OECD üyesi olmayan Kolombiya ise üye devletlerin tümünden daha yüksek asgari ücret ödüyor.”
TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET/MEDYAN ÜCRET ORANI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI
OECD’ye göre son yıllarda birçok üye ülkede asgari ücret yüksek tutuldu ve artan kalıcı işsizliğe, durgun hatta azalan ücretlere ve özellikle en yoksul aileler arasında daha sık görülen ücret düşüşleri bağlamında düzenlendi.
Not’ta, “OECD ülkelerinde reel saatlik ücretler 2013 öncesi dört yılda ortalama yüzde 0.2 arttı ve işlerini kaybetmeyen işçilerin yarısı kriz öncesi dönemde reel ücret kesintisine maruz kaldı. Yunanistan, asgari ücreti kriz önlemi çerçevesinde düşürdü ve asgari ücret/medyan ücret oranı İrlanda, İspanya ve Türkiye’de de önemli ölçüde azaldı. Ancak diğer ülkelerdeki asgari ücretler kimi zaman yavaşladı ya da en düşük ücretle çalışan işçilerin reel ücret kayıplarını engelledi” denildi.
Asgari ücrette 2007-2013 arası en büyük görece artışlar, asgari ve medyan ücretler arasındaki farkın yüzde 10’a gerilediği Slovenya ve Polonya ile OECD üyesi olmayan Letonya’da yapıldı. (ANKA)