DSP Genel Başkanı Masum Türker, asgari ücret konusunun Türkiye’nin bir başka önemli  sorunu olduğunu belirtirken, asgari ücretin insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri gerçek bir değere kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, DSP iktidarında asgari ücretin  2 bin TL olacağını kaydetti.    DSP Genel Başkanı Masum Türker, “En önemli değer, emektir ve hangi iktidar iş başında olursa olsun, emeğe saygı duymak, onun karşılığını vermek zorundadır” dedi.
Türker, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda,  1 Mayıs’ın birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için ateşlenen kıvılcımdan doğduğunu, bayram olarak kutlanıncaya kadar pek çok cana mal olduğunu ifade etti. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sürülmesi, eşit haklara sahip olunması, emeğe hak ettiği değerin verilmesinin en önemli insan hakkı olduğunu vurgulayan Türker, şunları kaydetti:
“İnsan hakları bakımından gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de çalışanların haklarını alabilmesi, sendikal örgütlenmesinin önünün açılması, hakların devlet güvencesi altında olabilmesi, emeğe saygı bakımından büyük önem taşımaktadır. En önemli değer, emektir ve hangi iktidar iş başında olursa olsun, emeğe saygı duymak, onun karşılığını vermek zorundadır. Emekçilerin en vazgeçilmez hakkı olan kıdem tazminatı hakkının korunması, sendikal örgütlenmenin önündeki görünen ve görünmeyen engellerin kaldırılması, güvencesiz, kuralsız çalışma yöntemlerinden vazgeçilmesi, emekçilerle bizim savunduğumuz önemli değerlerdir.”
Türker, asgari ücret konusunun Türkiye’nin bir başka önemli  sorunu olduğunu belirtirken, asgari ücretin insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri gerçek bir değere kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, DSP iktidarında asgari ücretin  2 bin TL olacağını kaydetti.  Türker, “Ülkemizde çalışanların hakları için verilmiş mücadeleden doğan bir parti olarak, daima emekçilerin yanında olduğumuzu bildiriyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, haksızlıkların, adaletsizliklerin, sömürünün olmadığı, çalışanların haklarını alabildiği, insanca yaşayabildiği bir dünya diliyorum” dedi. DSP Genel Başkanı Masum Türker, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde yaptığı konuşmada, “DSP iktidarında emekli maaşı en az 2 bin 600 TL, asgari ücret 2 bin TL olacaktır. Ücretlilerin vergilendirilmesinde asgari ücret tutarı kadar ücret sosyal güvenlik kesintisi hariç vergi ve diğer tüm kesintilerden muaf olacaktır” dedi.
İktidar olmaları durumunda karma ekonomiye yeniden döneceklerini vurgulayan Türker, “Türkiye’de işsizliğine son verecek karma ekonomik düzeni tekrar kuracağız. Kapitalizmin beşiği Amerika’da bile karma ekonomiye dönüşüyorsa, bizim böyle bir karma ekonomik düzene dayanarak bir yapı ortaya koymamız çok doğal bir olgudur. Asgari ücret meselesini çok tartışıyorlar. Asgari ücret en az 2 bin lira olacak, sosyal güvenlik kesintisi hariç vergi ve diğer bütün kesintilerden muaf olacak. Burada ne devletin ne de özel sektörün hiçbir kaybı yok” dedi.
Emekli maaşının bir ülkede asgari ücretin en az yüzde 30 fazlası olması gerektiğini belirten Türker, “Her dönem emekli maaşlarına zam yapılmalıdır. Emekli maaşının en az 2 bin 600 lira olması gerekiyor. Bunlar tek başına yetmez. Beraberinde çiftçinin, köylünün eline para geçmesi lazım. İşçinin ve çiftçinin ürettiği malları muhakkak devlet adına birinin satın alması ve onu değerlendirmesi gerekir.