XI.yüzyılın ,ikinci yarısında yazılan , temel kaynak niteliğindeki DİVANÜ LÜGAT-İT- TÜRK – Türkçe’nin büyük sözlüğü eseri ile Türk tarihine, diline ve kültürüne en büyük hizmette bulunarak ,ölümsüzler arasına katılan KÂŞGARLI MAHMUT, ” ERDEMİN BAŞI DİL” demiştir.

“Türkçe, Ses Bayrağım ” dİyen ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, KÂŞGARLI MAHMUT ANITI şiirinde şunları yazmış:
Büyük savaşlarında Türkçenin /Sen dil eri.
İşte yapıtın gözalan göklerle ulaşır /Ta güne dek /Ta oralara, ileri.
Sözcüklerin dolanır ağarmalardan ağarmalara
Konar başlarımıza kuş kuş…
Artçısın kocaman , Altaylara /Öncüsün kocaman, bana sen.
Öyle çocukların gelecek ki ergeç /İçeceksin söylemenin çiçekli közelerini
Kana kana sen.

Bir toplumun kimliği ve benliği olan dil’in temel kaynağı olan sözcükleri, derlemek ve taramak, söz varlığının zenginliğine ve yeni sözcük üretme gücüne katkılar sağlamakta.
600.000 ‘i aşkın söz varlığına sahip bulunan Türkiye Türkçesi, 1932 yılında,büyük önder ATATÜRK tarafından kurulan Türk Dil Kurumu, yetkin dil uzmanlarını bünyesinde toplayarak, özerk bir şekilde (TDK) çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Türk Dil Kurumu, bir yandan halk ağzından derlemeler yaparken, bir yandan da her bilim dalıyla ilgi terimleri üretmeye çalışmıştır. Arapça, Farsça ve batı dillerinden dilimize geçmiş söz varlıklarına Türkçe karşılıklar bulma ve bunları topluma yayma konusunda etkili ve önemli adımlar atmış ve Türkçe söz varlığı , 25 haziran 2012 itibariyle, 616.767 ‘ye erişmiştir.
Türk Dil Kurumu’nun , halk ağzından sözcük, atasözü,deyim derleme çalışmalarında en büyük çabayı öğretmenler göstermişlerdir. Halk kültürünün çeşitli dallarında (mani,masal, fıkra,efsane bilmece, türkü, âşık ve tekke edebiyatı yanında gelenek ve görenekler vb. ) derleme çalışmalarında önemli katkılar veren öğretmenlerimizin bu alanda hizmetleri unutulmamalıdır.
Dil çalışmaları ve araştırmaları ulusal eğitim ve kültür alanında öncelikli ve önemlidr. Atatürk’ün kurduğu Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları 80’li yıllarda devlet kurumları haline getirilerek değişikliğe uğratılmışsa da, Prof.Dr. Şerafettin Turan önderliğinde, Dil Derneği yeniden kurularak etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Türk diline ve halk bilimine ,halk ağzından en çok söz varlığı derleyen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden biri de Mehmet Aydın’dır. Kültür Ajans Yayınları 185. sırasında 2012 yılında çıkan ;” TÜRKÇE DERLEME ve TARAMA SÖZLÜĞÜ” Türkçe’ye en büyük hizmet olmuştur. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu kaynak eserden yararlanmalı ve örnek almalıdır.
Derleme çalışmalarının yanısıra , çok değerli şiir ve yazıları ile yazın dünyamıza önemli katkılar sağlayan üretken, yaratıcı, azimli, çalışmaları bir makaleye ve kitaba sığmayacak denli büyük, örnek bir öğretmen olan , kültür ve eğitimin kaynak kişilerinden Mehmet Aydın ‘ı rahmetle ve saygı ile anıyoruz. Eserleri ve araştırmaları topluma ışık tutmaktadır.
Dil, ulusun kimliği, kişiliğ ve benliğidir.Bu alanda tüm yetkililerin ve eğitimcilerin ertelenemez, devredilemez ve ihmal kabul etmez büyük sorumlulukları ve görevleri vardır.