TÜRK Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Şuayip Keskin, Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil Sağlık hizmetlerindeki çalışma şeklini yeniden düzenleyeceğini belirterek, taşeronlaşma girişimlerine tepki gösterdi. Keskin, “112 acil sağlık hizmetlerinde taşeronlaşma bir istihdam modeli olarak benimsenecek, bu çağdaş kölelik sistemi ile çalışma huzuru ve barışı zarar görecektir” dedi.
Şuayip Keskin yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil sağlık hizmetlerinde hizmet alımı yöntemiyle şoför istihdamı yapacağını belirtti. 112 Acil sağlık hizmetlerindeki çalışma şeklinin yeniden düzenleneceği ile ilgili bir yazının İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderildiğini kaydeden Keskin, “Düzenlemelerin hayata geçmesi ile 112 Acil sağlık hizmetlerinde taşeronlaşma bir istihdam modeli olarak benimsenecek, bu çağdaş kölelik sistemi ile çalışma huzuru ve barışı zarar görecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devletidir. Devletimizin en üst hukuk normu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır. Anayasa’nın 128’inci maddesine göre de ‘devletin kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür’. Bahse konu Anayasa hükmü ortadayken, 112’lerde taşeron istihdamını çözüm olarak düşünenler, ya 112 hizmetlerini devletin asli ve sürekli görevleri arasında kabul etmemekte, ya da Anayasa’yı ihlal ettiklerini bilmemektedirler. Yukarıdaki seçeneklerden hangisi gerçekse, şüyuu vukuundan beter bir durum vardır” dedi.
Keskin, ambulanslarda görevlendirmek üzere hizmet alımı yöntemiyle 4 bin şoförün taşeron çalışan olarak istihdam edilmek istenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Keskin, “112’lerde kadrolu şoför sayısı toplam 1200’dür. Bu sayının 3.3 katına yakın bir sayıda çalışanın taşeron olarak sistemin içine dahil etmenin anlamı, belli bir süre içinde özele devredilen kamu kuruluşları gibi 112’leri de özelleştirmektir. Dün ambulanslar için ihale çıkarılmıştı. Bugün şoförler taşeron oluyor. Yarın, bir sonraki adım tümüyle özelleştirme ve kamu çalışanlarının görevlerine son verme olacağı da açıktır. Hiç şüphesiz ki 112 Acil sağlık hizmetlerinde personel eksikliği vardır. Fakat bu eksikliğinin giderilmesi için getirilecek çözümün adının Çalışma Bakanı’nın tabiriyle ‘Çağdaş Kölelik’ diye tarif edilen taşeron çalıştırma olması kabul edilemezdir” dedi.

FACEBOOK YORUMLARI