Son günlerde turist kabul eden ülkeler bazında artan endişeler ile ilgili olarak kısa adı ‘’ATİD’’ olan Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği başkanı Seçim AYDIN ile sektörel anlamda bir söyleşi yaptık.

S.Ö. Başkanım sektörün son günlerde yaşadıkları hakkında bilgi verirmisiniz.?

S.A. 1 milyar kişinin asgari 1000 dolarlık bir harcama ile oluşturduğu, tüm sektörlerle mal ve hizmet ilişkisi içerisinde bulunan turizmde ülkelerdeki yerel olaylar nedeniyle global anlamda talep azalmaları yaşanmaktadır.
Talep üzerinde miktar ve dağılım olarak etkili olan kuruluşlar, gelecek döneme yönelik pazarlama dönemlerinde bunu kullanmaktadırlar.
Bu durum turist kabul eden ülkeler bazında endişelere neden olmaktadır. Uluslararası turizmde talebi yönlendiren büyük kuruluşların temel amaçları “turizm arzusunun sürekli tutulması ve bu endüstrinin çalışanları ile birlikte sürekliliğinin sağlanması” dır.
O halde durum kendi akışına bırakılmayacak, kabullenilmeyecek kadar önemli çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir.

S.Ö. Bu durumun nedenlerini nasıl sıralayabiliriz.?

S.A. Durumun tespiti kadar bu durumda daha önce neler yapılmıştır; günün şartları neleri gerektirmektedir noktasına gelinmiştir.
Ülkenin tümünde süregelen durum, halen burada olanları etkilememekte, gelecek tatil döneminde de normal şartlara etki edecek bir gelişim beklenmektedir.
Global piyasada ülkesel ve evrensel koşullar nedeniyle% 20’ye kadar olan talep değişimleri de telafisi mümkün olarak kabul edilmektedir.
Olayların gelişimi karşısında ülkelerin alışılagelmiş bir şekilde seyahat uyarıları yayınlamaları ve bugün turizm medyasında izlediğimiz gibi piyasa belirleyiciler tarafından fiyata yönelik pazarlık sınırlarının aşağıya çekilmesi tekrarlanan uygulamalardır.
Yaşananlar piyasanın içinde olanların işletmelerin, meslek kuruluşlarının ve Bakanlığın hazırlıklı olması durumlar arasındadır. Kurum ve kuruluşların Bildiriler ve başkalarından beklentiler yerine kendi iç dinamiklerini devreye sokabilmeleri halinde Yatırımların, istihdamın ve sektör verimliliğinin uzun vadeli olarak olumsuz etkilenmesi de beklenmemelidir.

S.Ö. O halde bir alternatif oluşturmak gerekmiyor mu.?

S.A. Bu durumda düşünülmesi gereken alternatifler:
Olayların yerelliği ve gelecek dönemde Yunanistan’la ilgili gelişmelerle bağlantılı olarak ilginin Ege ve Akdeniz kıyılarına çekilmesi,
Kentsel turizmde, kültürel turlarda ve diğer alternatiflerdeki hareketliliğin etkilenmediği bir ortamın varlığının ortaya konması,
Seyahat bildirilerinin izlenmeli, alternatif duyurular Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları vasıtasıyla yapılmalıdır.
Medyanın da turizmin devamını sağlayacak dinamiklerin içinde olması gerekir. BM Turizmde Etik İlkeler Bildirgesi turizmde talebin sürekliliği ve ülkelerin turizm ekonomilerinin varlığını devam ettirebilmesi ana fikri üzerine kurulmuştur. Özellikle seyahat uyarıları ve basının rolü ile ilgili maddeleri bu dönemlerde resmi diplomasi ve kamu diplomasisi organları tarafından çok iyi kullanılmalıdır.
PR ve tanıtım yapan kuruluşların ilave kampanya talepleri amaca yönelik olarak planlanıp devreye sokulmalıdır.
Turizm yatırımlarının verimlikleri özellikle Anadolu’da diğer ekonomik gelişmelerle de ilgili olduğu için yatırım ve istihdam hedefleri değiştirilmemelidir.

S.Ö. Bunun için devlet ve hükümet yöneticileri yada uluslar arası birlik ve kuruluşların belirlediği ilkeler yok mu.?

S.A. Olmaz olur mu. Birleşmiş Milletlerin bu konuda belirlediği etik ilkeler var.
BM TURİZMDE GLOBAL ETİK İLKELERİN 6’NCI BÖLÜMDEKİ İLGİLİ MADDESİNE GÖRE
5.Madde Hükümetler, vatandaşlarını dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen olaylar hakkında
bilgilendirmek, uyarmak hakkına / görevine sahiptir. Ancak bu bilgilendirme önyargı ve
abartmadan uzak olmalı, destinasyon ülkelerine ya da kendi tur operatörlerine zarar verecek
nitelik taşımamalıdır. Seyahat danışmanları ilgili ülkenin yetkilileriyle görüşerek, (varsa)
tehlikenin gerçek boyutları hakkında uyarılarda bulunmalı veya normal şartlara dönüldüğü
açıklanmalıdır.

6.Madde ise Basın, özellikle de turizm basını, dünyadaki turizm hareketlerini değiştirecek olaylar
hakkında doğru ve dengeli bilgi vermelidir. Sürekli gelişen iletişim teknolojisi ve elektronik
ticaret de, bu doğruluk ve güvenilirlik ilkesine sadık olmalıdır.
Aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu üyesi de olan Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Seçim AYDIN ile yaptığımız söyleşi sonunda sektörün yine de ayakta durduğunu fakat zorlandığı gerçeğini anladık.