Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca Atatürk Konferans Salonu’nda organize edilen konferansa katılan Prof. Dr. Refik Turan, ‘Tarih İçinde Hatay ve Misak-ı Milliye Giden Yol’ konulu bir konuşma yaptı.

Antakya’nın tarih içerisinde pek çok kültüre beşiklik etmiş, pek çok medeniyetin de önemli bir cüzü olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, “Antakya, Türk tarihi ve İslam Medeniyeti açısından fevkalade bir değer taşıyor. Vazgeçilmez yönüyle hala ağırlık taşıyor, bu ağırlığını da devam ettiriyor” dedi.

11’inci yüzyılda dünya tarihinin en büyük olaylarından birisinin gerçekleştiğini dile getiren Turan, “26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan’ın o zamanki Bizans İmparatoru Romen Diojen’i Malazgirt Meydan Muharebesinde yenmesi ve büyük bir zafer olarak geleceğe hediye etmesi tarihi bir olaydır. Tarihi olgu ise Anadolu coğrafyasının Müslüman bir Türk vatanı haline gelmiş olması ve bunun bugünde devam etmiş olmasıdır. Anadolu’nun bu şekilde gömlek değiştirmesi, büyük bir dönüşüme girmiş olması, dünya tarihinin en büyük olgularından birisidir. Hatta meydana gelen olgulara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri’nin doğması kadar önem taşıdığını söyleyebiliriz” diye konuştu.
‘Devlet adamlığı bir sanattır. Hadiseleri ve şartları lehine çevirebilme sanatıdır’ diyen Turan, şöyle konuştu:
“Atatürk ve arkadaşları Misak-ı Milli’nin gerçekleşmesi gereken temel hedefleri arasına Hatay’ı dahil etmiştir. Çok dikkatli bir şekilde hadiseler zincirleme olarak takip edilmiş, hassa bir şekilde dış politika çalıştırılmış ve Hatay, Atatürk’ün ölümünden sonra Anavatan dahil edilmiştir.