Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen ankete göre tüketicinin güveni Şubat ayında azaldı. Ocak ayında 66,9 olan endeks değeri Şubat ayında 65,7’ye geriledi.

Tüketici güven endeksi Ocak ayında yüzde 66.9 iken Şubat ayında bu oran yüzde 65.7’ye geriledi. Gelecek 12 ay için yapılan sorgulamalarda Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında azaldı. Ocak ayında 66,9 olan endeks değeri Şubat ayında 65,7 oldu.

Araştırmada hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimali endeksinde ciddi düşüşler gözlemlendi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 85,9 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,2 oranında azalarak Şubat ayında 85,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,6 iken, Şubat ayında %0,7 oranında azalarak 88 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 67,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,4 oranında azalarak Şubat ayında 67,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi %5,9 oranında azaldı. Ocak ayında 22,4 olan endeks, Şubat ayında 21 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.