Dünyada 2014 yılında 9,6 milyon yeni tüberküloz vakası ve 1,5 milyon tüberkülozdan ölüm olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre eliminasyon fazına girdi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de yürütülen tüberküloz kontrol programını tüberküloz eliminasyonunu hedefleyecek şekilde güçlendirecek.

 

3-9 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “69. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı’ndan Verem Eğitim ve Propaganda Haftası vesilesiyle açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre dünyada 2014 yılında 9,6 milyon yeni tüberküloz (verem) vakası ve 1,5 milyon tüberkülozdan ölüm olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde 2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı yaklaşık 21 bin iken, 2014 yılında vaka sayısı 13 bin 378’e düşmüştü. Küresel Tüberküloz 2015 Raporuna göre Türkiye’nin 2014 yılı TB prevalans hızı yüz binde 22, insidans hızı yüz binde 18, ölüm hızı yüz binde 0,62 olarak belirlendi. Türkiye DSÖ kriterlerine göre eliminasyon fazına girdi. Bakanlık gelecek yıllarda yürütülen tüberküloz kontrol programının tüberküloz eliminasyonunu hedefleyecek şekilde güçlendirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bulaştırıcılığı en fazla olan yayma akciğer tüberkülozu vakalarının başarı ile tedavi edilmesini tüberküloz kontrolündeki en önemli hususlardan biri olarak belirtti.
Açıklamada, Türkiye’de verem hastalığının teşhis ve tedavisinin ücretsiz olduğu hatırlatıldı ve verem hastalığının hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altı çizildi. Bakanlık ayrıca, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burnun bir kağıt mendille kapatılmasını, kağıt mendil yoksa bile kolun iç kısmına öksürülmesi veya hapşırılması gerektiğini bildirdi.