1923 Lozan Barış Antlaşmasıyla birlikte sözkonusu adalar ve kayalıkların İtalya’nın egemenliğinde bulundukları kabul olunmuştur. Tam olarak bunun sebepleri, bu antlaşmanın metnine erişme imkanımız olmadığı için bilinememektedir.

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Japonya ile birlikte savaşa katılıp yenilgiye uğrayan İtalya’ya ait bu adalar ve kayalıklar, İngiltere tarafından Yunanistan’a bırakılmış ve 1947 yılında İtalya tarafından Yunanistan’a terkedilmiştir.
Bu satırların yazarı, 1996 yılında İtalya’da görevli iken, bu antlaşmaların orijinal metinlerini bulmakla ve hukuki durumumuzu ortaya çıkarmak konusunda emir almıştır.
Ne yazık ki, bu araştırmamız sonucunda ne ülkemizi ne de Yunanistan’I haklı çıkarabilecek bir hukuki sonuca ulaşamamıştık; zira kayalıklar konusunda hazırlanan haritalar, bir adanın yüksek noktasından diğer bir kayalığın bilmem hangi noktasından görülmesi şeklinde hazırlanmıştı ve zamanında yüksek harita mühendisimizin bulunmayışı veya tam olarak görülenin rapor edilmesine imkan verecek bir eğitimin olmayışı nedeniyle kuşkuya yer vermeyecek şekilde kalem altına alınamamıştı.
osmanBiliyorsunuz biz Türk Milleti mensubu politikacılar, bazı bürokratlarımızın da telkini ile yeni hukuki terimler yaratmayı çok iyi biliriz. Nitekim neredeyse bir kulaç mesafesindeki kayalıklara bile Egemenliği Andlaşmalarla Devredilmemiş Ada, Kaya ve Kayacıklar (EGAYDAAK) adını verebilmiş ve 2014 yılından beri Yunanistan’ın kah o kayacıklara silahlı asker koyması, kah Yunanistan Savunma Bakanı’nın uçak indirmesine sesimizi çıkartmamışız. Bu adalar ve kayalıkları sayalım birlikte isterseniz:
-Ege Denizi’nde; Koyun, Hurşit, Fornoz, Eşek, Nergizçik, Bulamaç, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba ve Ardacık adaları…
-Ayrıca İzmir ilimizin sınırları içinde olan Venedik Kayalıkları…
-Akdeniz’de, Girit Adası etrafındaki Yunan işgali altında olan Türk adaları;
-Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi
Lütfen, Yunancası-Türkçesi aynı olabilen isimler için beni ve gazetemi yargılamayınız; maksat bir gerçeğe dikkatinizi çekmek idi.
İşin komik tarafı, atalarımızın bizlere yadigâr bu topraklara, içinde bulunduğu tüm ekonomik zorluklara rağmen Yunanistan’ın yerleşmekte bir sorun görmemesi ve AKP İktidarının kafasını kuma gömmeye devam etmesi oluşturuyordur sanırım.
Vatan Partisi tarafından öncelikle dile getirilmiş olmakla birlikte parlamentoda temsil olunmadıkları için MHP ve CHP’li yetkililerin kimi basında, kimi TBMM’nde yönelttikleri soru önergelerine 2014 yılından beri iktidar partisi ve ileri gelenleri cevap dahi vermemekte ısrar ediyorlar.
Ülkedeki tüm sorunlar; her nedense aynı partinin 15 yıldır iktidar olmasına rağmen; ‘Başkanlık’ sorunuymuş! Siz yetkililer önce kimin toprağını kim çalmış ve ülkeyi savunamamış; önce bunlarla ilgilenin!