Başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Hükümete ve meclisteki tüm partilere bu çalışma için teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, bu düzenlemenin iş dünyasının moral ve motivasyonunun artacağını söyledi.

 

-31 EKİM’E KADAR BAŞVURUN ÇAĞRISI-

Hisarcıklıoğlu, bu imkandan yararlanabilmek için üyelerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar üye oldukları Odalara-Borsalara bir dilekçe ile başvurmaları gerektiğini bildirdi. Söz konusu Kanunun hükümlerinde; üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak Oda payları ve Borsa tescil ücreti ile Oda ve Borsaların TOBB’a olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısımlarının yer aldığını belirten TOBB Başkanı, bunun dışındaki Oda ve Borsa alacaklarının bu yapılandırmanın dışında olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu şu bilgileri verdi:
“Yeni düzenleme ile 30 Haziran 2016 tarihinden önceki alacakların tahsili ele alındığından Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2’nci taksitleri kapsam dışında. Buna göre; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19 Ağustos 2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar silinecek.
Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları da affedilecek, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacak.

-TAKSİTLİ ÖDEME İMKÂNI-

Oda ve Borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağın üyenin talebi doğrultusunda azami 6 takside kadar bölünebilme imkânı var.
Toplam anapara borç tutarı belirlenen şekilde ve düzenlemede belirlenen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartı ile de taksitlendirilebilecek.
Ödemelerini taksitli yapmak istemeyen üyeler ise, başvuru dilekçelerinde bu isteği belirterek, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilecek.

Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler için borçların tamamı ödenmedikçe müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacak. Taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle üye Odalarda yönetim kurulu, Borsalarda ise meclis kararıyla askıdan indirilecek. Bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilecek ve aidat tahakkukları yeniden başlatılacak.”