Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrette yapılacak artışla ilgili açıklama yaptı.

 

TİSK, “Bu konudaki itirazımız, işçinin eline geçen net asgari ücretin artışına değil, yapılacak artışın işletmeler üzerine getirmesi muhtemel ilave yüklere ve bunun rekabetçiliğimize olan etkisinedir. OECD ortalamasına göre yaklaşık 10 puan yüksek olan işgücü maliyeti üzerindeki istihdam vergilerinin azaltılması suretiyle bu artışın dengelenmesini önermekteyiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrette yapılacak artışla ilgili açıklama yaptı. TİSK’in açıklamasında “asgari ücretle ilgili yapılacak artışın son iki seçim sürecinde siyasi partilerin en fazla gündem yaratan konularından biri” olduğu belirtilerek, “Bu konudaki itirazımız, işçinin eline geçen net asgari ücretin artışına değil, yapılacak artışın işletmeler üzerine getirmesi muhtemel ilave yüklere ve bunun rekabetçiliğimize olan etkisinedir. Bu çerçevede, SGK primi, gelir vergisi, işsizlik sigortası primi gibi konularda yapılacak düzenlemeler ile hâlihazırda OECD ortalamasına göre yaklaşık 10 puan yüksek olan işgücü maliyeti üzerindeki istihdam vergilerinin azaltılması suretiyle bu artışın dengelenmesini önermekteyiz” denildi.
Asgari ücret seviyesinde yapılacak artış maliyetinin işverenlere yansıtılmasının, bir domino etkisi yaratarak ücretler genel seviyesinin hızla yükselmesine ve böylece rekabet gücüne zarar vermenin yanı sıra, kayıt dışının büyümesi, istihdama, enflasyona ve ihracata olumsuz etki yapması gibi pek çok riskinin işaret edildiği bültende “Özellikle KOBİ’lerde işsizlik ile yatırım ve büyüme planlarının ertelenmesi gibi sorunlara dikkat çekmek isteriz” ifadeleri yer aldı.
-KOBİ’LERDE İŞSİZLİK İLE YATIRIM VE BÜYÜME PLANLARININ ERTELENMESİNE DİKKAT ÇEKELİM”-
TİSK’ten yapılan konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:
“Asgari ücrette yapılacak artış, son iki seçim sürecinde siyasi partilerin seçim bildirgelerinde en fazla gündem yaratan konulardan biri olmuştur. Çalışanlarımızın daha iyi ve huzurlu yaşam koşullarına sahip olması ve bunların sosyo-ekonomik hedef ve dengeler paralelinde geliştirilmesi, TİSK’in öncelikli hedeflerinden biridir. Zira huzurlu ve verimli işyerleri tesis etmek ancak mutlu çalışanlar ile mümkün olabilir. Ülkemiz iş dünyasının sürdürülebilir büyüme hedefini gerçekleştirmesi yolunda istihdam, ihracat ve katma değerli üretim önceliklerini tesis edebilmesinin en önemli koşulu rekabetçi gücünü koruyabilmesidir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015-2016 Küresel Rekabet Gücü Raporu’na göre dünyada rekabet gücü açısından 2012’de 43’üncü, 2013’de 44’üncü, 2014’de 45’inci olan Türkiye ekonomisi 2015’te 6 sıra birden gerileyerek 51’inciliğe inmiştir.