Röportaj: Suat Özer

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları uzmanları, “Üniversiteye giriş sınavlarında artık pratik çözüm, kısa yol gibi, öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya ulaşma devri bitti, bundan böyle konu ve kavramlar daha iyi anlatılmalı, öğrenciler ise konuları tam anlamıyla kavrayarak konuyla ilgili yorum gücünü geliştirmiş olmalıdırlar.” değerlendirmesini yaptılar.

2015 yılı LYS-3 oturumuna ilişkin ilk değerlendirmeler, sınavdan çıkan öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya Zümreleri tarafından aşağıdaki gibi yapılmıştır.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları uzmanları, “Üniversiteye giriş sınavlarında artık pratik çözüm, kısa yol gibi, öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya ulaşma devri bitti, bundan böyle konu ve kavramlar daha iyi anlatılmalı, öğrenciler ise konuları tam anlamıyla kavrayarak konuyla ilgili yorum gücünü geliştirmiş olmalıdırlar.” değerlendirmesini yaptılar.
1. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Soru dağılımında olağanüstü bir duruma rastlanmamış, farklı tipte ve müfredat dışı sorulara yer verilmemişve önceki yıllara göre daha dengeli ve kolay bir sınav hazırlandığı gözlenmiştir.
Edebiyat konularında bilgiyi yorumlama gücünü ölçmeye yönelik sorulara yer verildiği görülmüştür.
Bu yılki edebiyat sınavında paragraf ve dilbilgisi soruları çok zorlayıcı olmayıp bu açıdan beklenti dışında bir durumla karşılaşılmamıştır.
Zorluk derecesi çok yüksek soru sorulmadığı, Batı edebiyatı sanatçılarına yönelik sorulara bu yıl da yer verilmediği gözlenmiştir.
Son dönem sanatçılarına yönelik sorulara yer verilmemiştir.
LYS’ye Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nda hazırlanan öğrencilerimiz sınavın zor olmadığını çünkü deneme ve tarama sınavlarında LYS-3’teki sorulardan çok daha zorlarını defalarca çözdüklerini, gerek ders esnasında gerekse kendilerine dağıtılan dokümanlarda çok daha zorlayıcı sorularla karşılaştıklarını belirtiler.
2. COĞRAFYA-1 SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
LYS-3’te Coğrafya sorularının geçen seneye göre biraz daha kolay olduğu, genel olarak öğretim programına uygun ve müfredatı tarayıcı sorulardan oluştuğu görülmüştür.
Soruların bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlandığı ve yapılabilmesi için YGS konularının alt yapısının olması gerektiği gözlenmiştir.
Yaklaşık 7 – 8 sorunun harita bilgisi gerektirdiği ve 11. sınıf müfredat konularından ağırlıklı soru hazırlandığı tespit edilmiştir.
Sınav soruları Nesibe Aydın Eğitim Kurumları‘nın gerek deneme sınavlarında gerekse konu anlatımı sırasında verilen örnekler ve öğrenciye konuyu kavratmak amacıyla sorulan sorular şeklinde olduğu, bu nedenle öğrencilerimizin zorlanmadığı görülmüştür.
2015 yılı LYS-2 oturumuna ilişkin ilk değerlendirmeler, sınavdan çıkan öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Fizik, Kimya ve Biyoloji Zümreleri tarafından aşağıdaki gibi yapılmıştır. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları uzmanları, LYS-1 sonrası yorumlarımızda olduğu gibi, “Üniversiteye giriş sınavlarında artık pratik çözüm, kısa yol gibi, öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya ulaşma devri bitti.” Öğretmenler, konuları kavramlar arasındaki ilişkileri vurgulayarak anlatmalı, öğrenciler ise konuları çok iyi kavramalı ve düşünerek öğrenmenin bilincinde olmalıdırlar. Aksi durumda öğrencilerin sadece soru tipi ezberleyerek başarılı olma şansı çok azdır.” değerlendirmesini yaptılar.
1. FİZİK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MEB’in özellikle son birkaç yıldır fizik konularının kazanımları ile ilgili yaptığı güncellemelerin içeriğine uygun bir sınav hazırladığı gözlenmiştir. Müfredat dışından herhangi bir soru ya da kavrama rastlanılmamıştır.
Son bir kaç yılın sınavlarıyla karşılaştırdığımızda zorluk bakımından birbirine yakın olduğu gözlenmekle birlikte soruların anlaşılabilirliği ve sonuca ulaşma bakımından bu yılki sınavın öğrenciler açısından daha net bir sınav olduğu tespit edilmiştir. Yapılabilirliği zor olan 2-3 soru vardı.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nda, konular anlatılırken, ince ayrıntılara da girildiği, Kurumumuz öğretim kadrosu tarafından özel olarak hazırladığımız dokümanlarımız ve deneme sınavlarımızda ÖSYM sorularına çok benzer sorular kullanmış olmamız nedeni ile okul ve dershanemizde fizikteki başarımızın, Türkiye geneli ortalamasının çok üzerinde olmasını bekliyoruz.