Şirketler üçüncü şahıs tedarikçilere güvenini kaybediyor ve bu tür olayların şirketlere ortalama maliyeti 3 milyon doları aşıyor. Tedarikçilere olan güvenin azalmasındaki temel neden, tedarikçilerin 2015 yılında gerçekleşen siber olayların yüzde 18’inden sorumlu olmaları.

Kaspersky Lab ve B2B International tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, şirketler üçüncü şahıs tedarikçilere güvenini kaybediyor. Bunun temel nedeni ise neden oldukları BT güvenliği olaylarının sayısının artması. Araştırmaya göre, bu tür olayların şirketlere ortalama maliyeti 3 milyon doları aşıyor.

Yakın zamanda yapılan araştırmaya göre şirketlerin üçte birinden fazlası tedarikçilerine güvenmiyor. 2015 yılında bu rakam yüzde 37, yani geçen yıla göre yüzde dört daha fazla. Bu trend KOBİ’ler ve büyük kuruluşlar için aynı. Tedarikçilere olan güvenin azalmasındaki temel neden, tedarikçilerin 2015 yılında gerçekleşen siber olayların yüzde 18’inden sorumlu olmaları.

Üçüncü şahıs tedarikçileri ilgilendiren olaylar, doğrudan şirketin altyapısına yapılan siber saldırılardan daha az tehlikeli değil. Her iki durumda da, olayların sonuçlarını ortadan kaldırmanın maliyeti aynı derecede yüksek: tedarikçiler ile ilgili siber olaylar KOBİ’lere ortalama 67.000 dolar, büyük kuruluşlara ise ortalama 3,27 milyon dolara mal oldu.

Kaspersky Lab Uç Nokta Ürün Yönetimi Başkanı Konstantin Voronkov şunları söyledi:

“Hasarı önlemek ve tedarikçiler ile güvenli bir iletişim kurabilmek için, kapsamlı ve çok katmanlı bir yaklaşım gereklidir. Yapılması gereken ilk şey, farklı çalışanların kurumsal ağın farklı bölgelerine erişim haklarını belirlemektir. Bu da tedarikçinin şirket kaynaklarına erişimini sınırlayacaktır. Tedarikçinin BT güvenlik sistemi ile ilgili ayrıntıları öğrenin ve hem verim ve esneklik, hem de güvenlik sağlayan etkileşim kuralları koyun.”