Tayvan ülkedeki tüm nükleer santrallerini 2025 yılına kadar kapatacak.

Tayvan parlamentosunun 11 Aralık’ta yeniden düzenlediği yasa uyarınca, 2025 yılına kadar tüm nükleer tesislerin ve elektrik santrallerinin kapatılması planlanıyor.

Tayvan parlamentosunda enerji konusunda kanun değişikliğine gidilmesiyle birlikte, en geç 2025 yılına kadar tüm elektrik santralleri ve halen faaliyette olan dört nükleer reaktörün kapatılması ve radyoaktif maddelerin temizlenmesi konusundaki çalışmalar hızlanacak.

Enerji piyasasının liberilazasyonu kapsamında 2025 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların toplam enerji üretimi içerisinde yüzde 4’ten yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor.

Ülkenin nükleer elektrik santrallerinden sadece 3’ü, Tayvan’ın enerji ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılıyor.

2011 yılındaki Fukushima Nükleer felaketinden sonra alınan kararlar kapsamında tartışmanın başka bir odak noktası da adanın dışındaki nükleer atıkların tahliyesinin sağlanması konusunda yaşandı. Maliyetli olan bu konuda Tayvan kabinesi ekonomiyi ilgilendiren hayati kararlar almak durumunda kaldı. Elektrik enerjisindeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçebilmek için fiyat istikrar fonunun kurulması kararlaştırıldı. Yenilebilir enerji kaynaklarının teşviki konusunda da 9 yıla kadar, pazarlama, altyapı gibi konularda önlemler alınması planlanıyor.