CUMHURİYET Halk Partisi Grubu adına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının görüşülmesi ve Meclis Araştırma Komisyonu’nun Raporunun değerlendirilmesi için Meclis’te genel görüşme açılmasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde 15 işçinin hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme gelen mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının değerlendirip, gündeme alınması için Meclis genel görüşme önergesi sundu. CHP’li Özgür Özel önergesinde; “Kasım 2014 tarihinde Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde çalışan işçileri Gelendost’a götüren midibüsün kaza yapması ve kazada 17 işçinin ölmesi üzerine 11 Kasım 2014 tarihinde TBMM’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, 13 Ocak 2015 tarihinde görevine başlayan bu Komisyon Mart 2015’te raporunu tamamlamamıştır. Ancak 24. Dönem yasama faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle söz konusu Komisyonun hazırladığı bu rapor gündeme alınamamış, TBMM’de görüşme imkanı olmamıştır. Bu nedenle; mevsimlik tarım işçilerinin başta ulaşım, barınma, sağlık, güvenlik konularında olmak üzere sorunlarının ele alınması, ilgili kurumlara dağıtılan ancak TBMM’de görüşülemeyen 24. Dönem Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun tespit ve önerilerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin tartışılması ve yol göstermesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 101, 102 ve 103’üncü maddeleri gereğince Meclis Genel Görüşmesi açılmasını arz ve teklif ederiz” ifadelerine yer verdi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Özgür Özel “Dün Manisa’daki kaza 3 çarpıcı meseleyi yeniden gözler önüne serdi; ilk olarak tarım işçilerinin yol güvenliği meselesi, ikincisi güvencesiz çalışma şartları. Bir diğer mesele ise, Meclis Araştırma Komisyonlarının işlevi meselesi. Soma faciasından sonra kurulan Komisyon, çok sayıda öneri ortaya koymuş olmasına rağmen, Komisyonun Raporunu yazmasından sonra Meclise gelen İş Güvenliği ve Maden yasasında bu önerilerin hiçbirine yer verilmedi. Defalarca Başbakanı, Bakanları, yetkilileri bu konuda uyardık. Şimdi bir kez daha görüyoruz ki Isparta’daki mevsimlik tarım işçilerinin hayatını kaybettiği büyük kazadan sonra kurulan Komisyonun tüm uyarıları yine hasıraltı edilmiş, ortaya konulan Rapor işlevsizleştirilmiş” diye konuştu.
Özgür Özel, “Meclis Araştırma Komisyonları ortaya bir emek koyuyor ama tüm bu çalışmaları kağıt üstünde kalıyor, sorumlular bu raporları okumuyor bile. Yani facialardan önce ve sonra aslında değişen hiçbir şey olmuyor. Bir iki timsah göz yaşı, birkaç günlük yas, hepsi bu! Oysa bu Komisyonun hazırladığı Raporu enine boyuna tartışmamız, yasama faaliyetlerine ışık tutması için üzerinde konuşmamız gerekiyor. 256 sayfalık bu raporda yer alan çok sayıda çözüm önersinin bugüne kadar çoktan yapılmış olması lazımdı. Örneğin trafik yönetmeliğindeki bazı düzenlemelerin değişmesi gerektiğine bu Rapor’da açıkça yer verilmiş. Ama gerekli düzenlemeler bugüne kadar yapılmamış. Üstelik, bu Rapor Meclis’te görüşülmemiş olsa bile, ilgili kurumlara Haziran ayının başında yollanmış. Yani aslında bu Rapor ilgili Kurumlara yollanmış, onlar da ama kapağını dahi kaldırmadan rafa kaldırmışlar. Ne yazık ki bizim ülkemizde, bırakın önleyici tedbir alınmasını, bir olay yaşanıp bittikten sonra dahi kapsamlı tedbirler alınmıyor, geçiştirmelik işler yapılıyor, ülkemiz ucuz ölümler ülkesi olmaya devam ediyor. Kilosu 1,5 TL’lik asma yaprağı için 15 can gidiyor, işçi ölümleri sürüyor, yetkililer bu ortaçağ düzenini sadece ve sadece seyrediyor” dedi.