04-02-2016-T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

0
192

ESAS NO : 2013/289
KARAR NO: 2015/107
DAVACI : KASIM PALA – DURSUN PALA
DAVALI : ŞERİFE PALA (16144098902) VD.
Davanın kabulü ile; Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi Eğerli Dere 1877 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinin iptali ile dosya kapsamındaki 20/03/2015 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde 8/32 payının Osman oğlu Dursun Pala, 8/32 payının Abdullah oğlu Ahmet Pala, 2/32 payının Ali Kızı Ayşe Pala, 2/32 payının Mustafa oğlu İrfan Pala, 2/32 payının Mustafa oğlu Yusuf Pala, 2/32 payının Mustafa oğlu Kasım Pala, 2/32 payının Ahmet kızı, Fatma Pala, 1/32 payının Ali Kızı Hanım Bedir. 1/32 payının Ali Kızı Sevim Işık, 1/32 payının Ali Kızı Aysel Aktaş, 1/32 payının Ali Kızı Mercan Bektaş, 1/32 payının Ali oğlu Dursun Pala, 1/32 payının Ali oğlu Bekir Pala’nın kullanıcısı ve zilyeli olduğu ilgili taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesine şerh edilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 08/04/2015