9-12-2015-T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ DÜZELTME İLANIDIR-(BASIN 200117)

0
55

2015/14421 ESAS 07/12/2015
Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı bulunan dosyasında borçlu adına kayıtlı bulunan 01ZZ530 plakalı aracın satış ilanının gazetede dosya numara yazılmaksızın İlan edildiği anlaşılmakla dosya numaramız 2015/14421 esas olup bu şekilde düzeltilmesine karar verilmiştir.

Reklam