T.C. ANKARA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(196762)

0
210

Sayı: 2015/561 Esas 30/11/2015
Davacılar , BEHÇET SABANKAYA, LEYLA SABANKAYA ile Davalı , NÜFUS İDARESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;Çankırı ili, Kızılırmak İlçesi, Kemallı Malı/Köyü nüfusuna kayıtlı, Cilt No: 19, Hane No:6, bsn No:142’de nüfusa kayıtlı Behçet ve Leyla oğlu, 24/03/2001 doğumlu 37252123836 TC kimlik numaralı Fetullah Sabankaya’nın nüfusta Fethullah olan isminin FATİH olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiştir. İlan olunur.

Reklam