Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Ali Çelikkaya, “Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, beş yıllık ikamet şartını sağlamış gibi gözükseler de, Kanun ve Yönetmelik’te aranan bu şartı kesinlikle sağlayamamaktadırlar” dedi.

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Ali Çelikkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilere vatandaşlık verileceğine ilişkin açıklamalarını “kaygı verici” olarak değerlendirerek, “Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri ile Türk vatandaşlarının sahip olduğu birçok haktan, halihazırda herhangi bir yükümlülük yerine getirmeden yararlanan Suriye vatandaşlarına böyle bir kolaylık tanınmasına yönelik isteğin altında açık bir bilgisizlik ve öngörüsüzlüğün yattığı aşikardır” dedi.

Çelikkaya, yaptığı açıklamada, Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında, geçici koruma statüsü ile Türkiye’de yaşamlarını idame ettiren Suriyelilerin Türk vatandaşlığını kazanmalarının kolaylaştırılmasının vatandaşlık hukuku ve iltica hukukunun temel esaslarına aykırılık teşkil edeceğini belirtti. Türk hukukunda yabancı bir devlet vatandaşının doğum veya soy bağı esasına göre Türk vatandaşlığını kazanamaması halinde başvurabileceği hukuki yolun, yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanması olduğunu ifade eden Çelikkaya şunları kaydetti:
“Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, beş yıllık ikamet şartını sağlamış gibi gözükseler de, Kanun ve Yönetmelik’te aranan bu şartı kesinlikle sağlayamamaktadırlar. Bununla birlikte, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenen ve geçici korumaya nazaran daha etkili bir koruma sağlayan uluslararası koruma statülerinin dahi, beş yıllık ikamet şartını sağlamadığı bir durumda, adı üzerinde geçici koruma ile Türkiye’de bulunan herhangi bir devlet vatandaşının bu şartlardan muaf tutulması yahut mevcut ikamet sürelerinin yasal ikamet gibi değerlendirilmesi yabancılar hukukunun temel ilkelerine, devletin milletlerarası hukuktan kaynaklı egemenliğine ve milletlerarası hukuk kurallarına aykırılık teşkil edecektir.