Artık bir “sosyal gerçek” haline gelen ve bugünlerde “sosyal patlamalara” neden olan Türkiye’deki Suriyeliler hakkında “niteliksel bir araştırma” gerçekleştirdik. Çalışma, bir “saha araştırması” biçiminde “Derinlemesine Görüşme”(DG) yöntemiyle gerçekleştirildi.