Günlerden beri Suriyeli sığınmacılar deniz yolu ile göçü bırakarak Macaristan üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışıyorlar.
Suriyeli Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedenini görünceye kadar Avrupa Suriye’deki insanlık dramını görmezden, duymazdan geldi.
Oysa ki Suriye’de 4 yıldan beri binlerce bebek, binlerce çocuk ve binlerce kadın ve erkek varil bombaları ile kimyasal silahlarla acımasızca öldürüldü.
Batı silah satmaya devam etti.
400 binden fazla insan öldürüldü.
Batı silah satmaya devam etti.
Milyonlarca insan evlerini, barklarını bırakıp canlarını kurtarmak için kaçtılar. Lübnan’a, Ürdün’e gittiler ve kapılarını tereddütsüz açan Türkiye’ye geldiler. Türkiye’de 81 ilimizde 2 milyondan fazla sığınmacı 4 yıldan beri barındırılıyor.
22 ayrı kampta 220 bin sığınmacıya her gün sıcak yemek veriliyor. Çocuklarına okuma imkânı veriliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarının rızıklarından keserek bunlara aş verdi, ilaç verdi çadırlar, okullar kurdu.
Birleşmiş Milletler güya Türkiye’ye maddi yardım yapacaktı. Yaptıkları maddi yardım Türkiye’nin harcamış olduğu paranın onda biri bile değil.
Devede kulak bile değil.
Milyonlarca insan Türkiye’ye sığındı.
Batı silah satmaya devam etti.
Rusya, Çin, İran yapılan zulmü görmezden gelerek zalime yeşil ışık yaktılar. Yetmedi destek oldular. Yeni bir üs kazanmak adına insanlığı ayaklar altına aldılar.
Ama 78 milyonluk Türk Milleti 2 milyon Suriyeli sığınmacıya kucak açtı.
780 milyonluk Avrupa 200 bin sığınmacıyı barındıramadı.
Barındırmak bir yana, çelme taktı, yumruk attı. Papa’nın kılı bile kıpırdamadı. Neyse ki insanlığını Hristiyanlığının önüne geçirmemiş olan gerçek Avrupalılar da çıktı ve bu ayıbı birazcık olsun kapatmaya çalıştılar.
Bazı Avrupalı devletlerin “Hristiyan olanları alabiliriz” türünden yaklaşımları ise hepsinden acı idi.
Türkiye canlarını kurtarmak isteyen bu insanlara sınırlarını açarken kimlik kontrolü mü yaptı?
Dinine, mezhebine mi baktı?
Irkına, soyuna mı baktı?
İnsanlığın gereği olarak yüzbinlerce insana hiçbir ayırım yapmadan kol, kanat gerdi.
Tıpkı 1490’larda İspanya’da katliama uğratılan Müslümanlara ve Yahudilere kucak açtığı gibi.
Tıpkı 1930’larda Hitler’in zulmünden kaçan Yahudilere kucak açtığı gibi.
Ey Türk Milleti, sen ne büyük, ne asil bir milletmişsin.
78 milyon nüfusunla 2 milyon sığınmacıyı yıllarca barındırdın, besledin.
Ey Medeni Avrupa, sen ne kadar cimri ve insanlık fakiri imişsin. 780 milyonluk nüfusunla 200 bin sığınmacıyı ülkelerinize kabul edemediniz.
Nerede kaldı senin medeniyetin, nerede kaldı senin insanlığın?
Ya medeni bir devlet gibi insanlığın gereğini yap ya da bize insanlık dersi, medeniyet dersi vermekten vaz geç artık.