Öyle anlaşılıyor ki AB ülkeleri bundan böyle sınır güvenliğini en üst düzeye çıkaracak, Suriyeli mülteci kabul etmeyecek. Bize de mültecileri Türkiye’de tutmamız için 3 milyar Euro yardımda bulunacak.

Peki, biz 2.5 milyon mülteciyle nasıl baş edeceğiz?
Bu sorunun kalıcı çözümü Suriye’de barış sağlanması ve mültecilerin ülkelerine geri dönmesidir. Ancak yakın gelecekte bunun gerçekleşmesi pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. (ABD yetkilileri bir süre önce IŞİD’in tamamen yok edilmesinin 20 yılı bulabileceğini söylemişlerdi.)
++
O halde gerçekçi olmak zorundayız.
Avrupa’dan gelecek yardım ve düzenlenecek bağış kampanyalarından toplanacak parayla Türkiye’de Suriyeliler için yeni bir şehir kurulması şu aşamada en sağlıklı çözüm gibi geliyor bana.
Böylece 81 ile dağılmış Suriyelilerin yarattığı güvenlik sorunu ortadan kalkmış olur bir.
Suriyelilerin barınma, beslenme, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarının daha kolay ve ucuz karşılanması mümkün olur iki.
Geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda olan Suriyeli erkek, kadın ve çocukların istismarı önlenir üç.
Meslek sahibi Suriyelilerin kendi işlerini yaparak üretime katkıda bulunmalarının yolu açılır dört.
Suriye’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan mülteciler burada da benzer uğraşlara yönlendirilir beş.
Kurulacak kentte yapılacak yatırımlar bir süre çeşitli teşviklerden yararlandırılır ve vergiden muaf tutulur. Bunun sonucunda kentin kısa sırada ekonomik açıdan kalkınması sağlanır altı.
++
Adı Gurbetkent olabilecek yerleşim merkezinin nerede kurulacağına gelince…
Yer seçiminde Suriye’ye yakınlık göz önünde tutulmalıdır. Bu karar mültecilerin uyum sorunlarını asgariye indirmek açısından önemlidir. Diğer yandan isteyen mültecilerin zaman içinde Türk vatandaşlığına kabul edilmeleri de söz konusu olabilir.
++
Sorunları çözmeye çalışmalıyız.
Onları kendi haline bırakırsak çığ gibi büyür ve baş edilmez bir noktaya gelir.