Kazakistan’ın başkenti Astana’da bu ay içinde Türkiye, Rusya ve iran’ın katılımıyla yapılacak zirve 6 yıldır süren savaşı sona erdirebilir, Suriye’de toprak bütünlüğünün korunması koşuluyla kalıcı bir barışın yolunu açabilir.

Böyle bir gelişme şu nedenlerle Türkiye’nin yararınadır:

1)Toprak bütünlüğü sağlanan Suriye’de PYD, DEAŞ gibi terör örgütleri barınamayacak, faaliyetlerine son vermek zorunda kalacaklardır.
İki belalı terör örgütünün oyun dışı bırakılması Türkiye’yi son derece rahatlatacak, sınırımızın dibinde önümüzdeki yıllarda iki düşman devletin kurulmasını önleyecektir.

2)Kalıcı barışın bize sağlayacağı bir diğer yarar, iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yaklaşık 3.5 milyon kişinin önemli bir bölümünün ülkelerine geri dönecek olmasıdır.

Yapılan tahminler, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerden en az 2.5 milyon kişinin geri döneceğini göstermektedir.
Bunun ekonomimize olumlu katkıları olacak, bütçeden söz konusu mültecilere ayrılan milyarlarca liranın kendi ihtiyaçlarımız için kullanılmasını mümkün kılacaktır.
Ayrıca göçün doğurduğu asayiş sorunlar da büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.

3)Savaşın bitmesinin ardından Suriye’nin yeniden inşa edilmesi çalışmalarının başlayacak olması Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açacaktır. Türk müteahhitleri yıkılıp yakılan komşudaki kentlerin yeniden kurulması için önemli görevler üstlenecektir.

4)Savaşın sona ermesi bu ülkeyle olan ticari ilişkilerin eski canlılığına kavuşması sonucunu da getirecektir.

5) Savaşın bitmesi askeri harcamaları ciddi biçimde azaltacak, kaynakların ülke kalkınmasına harcanması sonucunu doğuracaktır.

6) Terör ve sınırdaki savaş Türk turizmine ağır darbe indirmiştir. Barışın tesisi turizm sektörünün ayağa kalkmasını sağlayacaktır.

7)Tabii, Suriye’deki barışın Türkiye açısından en önemli yararı asker, polis ve sivil can kayıplarımızın azalması olacaktır.
Türkiye, Astana zirvesine iyi hazırlanmalı ve buradan olumlu sonuçlar çıkması için elinden gelen gayreti göstermelidir.