Fala bakmaya gerek yok, ayan beyan görünüyor. Suriyeli mültecilerin büyük bölümü başka yere göç etmeyeceği gibi evlerine de dönmeyecek, burada kalacak. Ve önümüzdeki yıllarda bu mülteciler Türk vatandaşlığına kabul edilip siyasi hayatımız içinde yer alacak.

Önümüzdeki seçimlerde ya da daha sonraki seçimlerde Meclis’e Suriye kökenli milletvekilleri girecek. Ayrıca Suriye kökenliler arasında belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar da olacak. Tabii, Suriye kökenlilerin kendi siyasi partilerini kurmaları ve siyasette çok etkin rollere soyunmaları da söz konusu.
++
Önümüzdeki yıllarda Suriyeli mültecilerin bugün Kürt nüfusun yoğun olduğu illere yerleştirilmesi ve buralarda nüfus yapısı ile siyasi tablonun değişmesine çalışılması da kuvvetle muhtemel; hatta ciddi bir devlet politikası haline bile gelebilir bu.
Böylece Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli, Van, Batman, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa gibi illerde Kürt nüfusunun ağırlığı oransal olarak düşecek ve karma bir yapı oluşacak. Bunun Kürt sorununun çözümüne katkı sağlaması beklenebilir.
++
Bundan sonra Suriyeli mültecilerle yaşayacağımıza göre onların Türkiye’ye uyumunu sağlamaya çalışmak en akıllıca politika gibi görülüyor.
Öncelikle barınma sorununun giderilmesi gerekiyor Suriyeli mültecilerin. Bu alanda TOKİ’ye büyük görev düşüyor.
Mültecilerin beslenme, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması da elbette çok önemli.
++
AB ile yapılan anlaşma ve Suriye’nin bir daha bütünleşmemek üzere parçalanması Suriyeli mültecilerle birlikte yaşamayı kaçınılmaz kılıyor.
Bu birlikteliğin sorunsuz olması mümkün değildir, ancak devletin alacağı önlemlerle sorunlar asgariye indirilebilir.