CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve muhalif avına dönüşmemesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP’li İlgezdi ve arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan önergenin gerekçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen silahlı kalkışma girişiminin ardından başlatılan operasyonların kamu çalışanları için can yakıcı bir soruna dönüşmeden, şeffaf bir biçimde sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

“FETÖ/PDY” üyesi olduğu gerekçesi ile on binlerce kamu çalışanının açığa alındığı vurgulanan önergede, paralel yapı ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan ancak iktidara muhalif olduğu bilinen kamu çalışanlarının da tasfiye sürecine dâhil edildiği belirtilerek, “bugün yaşanan süreç tarihe, ‘Türkiye’nin McCarthy Dönemi’ olarak geçme tehlikesiyle karşı karşıyadır.” denildi.

İBB Şehir Tiyatrolarında görev yaparken açığa alınan sanatçılar örneğinde görüldüğü üzere, iktidara muhalif olan çok sayıda kamu görevlisinin, 12 Eylül dönemini anımsatan anti demokratik uygulamalara, “FETÖ/PDY” denilerek tasfiye edildiği iddiasına yer verilen önergede, iki hafta gibi kısa sürede sayısı yüz bine yaklaşan görevden almaların akıllarda soru işaretleri oluşturduğu, tasfiyelerin hangi araştırmalar sonucunda hangi kriterlere dayanılarak yapıldığının net bir biçimde açıklanmadığı belirtildi.

Olayın siyasi boyutunun yanı sıra sosyal sonuçlarının da olacağı anımsatılan önergede, ortaya çıkacak tablodan sadece tasfiye edilen memurların değil onların bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının da etkileneceği belirtilerek, “Kamudaki görevden almaların telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açmaması ve muhalif avına dönüşmemesi için” bir Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.

CHP’li İlgezdi, Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin yanı sıra, Bilgi Edinme Yasası kapsamında Başbakan Binali Yıldırma şu soruları yöneltti:

“1-) Devletin onayı ile kurulan ve faaliyetlerini devlet gözetiminde sürdüren sendikalara üye olduğu gerekçesiyle açığa alınarak görevden uzaklaştırılan memur sayısı nedir? Bu memurlar hangi sendikalara üye oldukları gerekçesiyle işten el çektirilmişlerdir?

2-) Sanat çevrelerinden, akademik dünyadan ve sendikal hareket içinden, iktidara muhalif kimliği ile bilinen ve önemli bir bölümü sol tandanslı olan sanatçı, akademisyen ve sendika üyelerinin Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olarak soruşturulmasının ve görevden alınmasının nedeni nedir?

3-) İmzasız ihbarlar sonucu görevden alınarak memuriyetten atılan personel sayısının kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı nedir?

4-) Gelen duyumlara göre kamu kurum kuruluşlarına gönderilen talimatla kurum bünyesindeki FETÖ/PDY ile ilişkili personelin tespit edilerek en kısa görevden alınmaları bildirilmiştir. Söz konusu bu talimata göre yetkilendirilen bazı amirlerin ise yetkiyi daha alt personele verdiği ve söz konusu bu personelin de aralarında önceden husumet bulunduğu ve/veya anlaşamadığı kurum görevlilerini keyfi olarak ihbar ettiği ve/veya FETÖ üyesi olarak değerlendirdiği iddia edilmektedir.

a-) Bu yolla işine son verilen, görevden alınan personel sayısı nedir?
b-) Bu personelden tutuklananların sayısı nedir?
c-) Asılsız bildirimlerde bulunarak görevi suiistimal ettiği anlaşılan amir/personel sayısı nedir? Bu personeller hakkında hangi işlemler yürütülmektedir?

5-) Görevden uzaklaştırılan kamu çalışanlarının Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) üye olmalarının kıstasları nelerdir?”