Unilever Türkiye Gıda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Seçkin:

BM hedefleri, sürdürülebilirlik politikalarımızı belirlerken bize ilham veriyor. 

Sürdürülebilirlik konusunu iş yapış felsefesi olarak benimsedik ve faaliyetlerimizin her aşamasına bu anlayışı entegre ettik.

Unilever Türkiye Gıda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda yoksulluğun azaltılması, halk sağlığı, eğitim, eğitimde cinsiyet eşitliği gibi konularda önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, “Bu hedefler, sürdürülebilirlik politikalarımızı belirlerken bize ilham veriyor” ifadesini kullandı.

Unilever’den yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir İş Zirvesi”ne katılan Seçkin, “2023’e Doğru Sürdürülebilirlik ve Gıda” adlı oturumda katılımcılara seslendi.

Seçkin, merkezinde sürdürülebilirliğin bulunduğu iş modelinin, yaşam kalitesinin artırılması için temel rol oynadığına işaret etti. Dünyanın tarihi bir dönüm noktasında olduğunu belirten Seçkin, şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği Binyıl Kalkınma Hedefleri, 2015 yılı itibarıyla son buldu ve Türkiye’nin de onayladığı 15 yıl boyunca uygulanacak yeni BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündeme geldi. Bu hedefler ve etkin iş birlikleriyle 1990 yılından bu yana dünyadaki aşırı yoksulluk oranı yüzde 50’den fazla azaltıldı. Yoksulluğun azaltılması, halk sağlığı, eğitim, eğitimde cinsiyet eşitliği ve daha birçok alanda gerçekten kayda değer ilerlemeler sağlandı. Bunlar ve yeni hedefler, sürdürülebilirlik politikalarımızı belirlerken bize ilham veriyor.”

Sürdürülebilirliği iş yapış felsefesi olarak benimsedik

BM’nin hedeflerinin Unilever gibi birçok şirketin de sürdürülebilirlik stratejisine ışık tuttuğuna dikkati çeken Seçkin, “Bu nedenle bundan 5 yıl önce iş planımızı ve büyüme hedeflerimizi sürdürülebilir bir çerçevede yeniden tasarladık. Sürdürülebilirlik konusunu iş yapış felsefesi olarak benimsedik ve faaliyetlerimizin her aşamasına bu anlayışı entegre ettik” ifadelerini kullandı.

Seçkin, Unilever’in tüm markalarıyla neler yapabileceğine odaklandığını belirterek, Lipton markasıyla 5 yıl önce başladıkları sosyal, çevresel ve ekonomik temellere dayanan çalışmalarla sürdürülebilir çay tarımını desteklediklerini dile getirdi. Lipton’un katkılarıyla “Eksik Olma” platformunu hayata geçirdiklerini hatırlatan Seçkin, şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemizde ilk kez Cumhuriyet yıllarında ekilen çay tohumlarının ekonomik ömrü bitmek üzere. Türk çayının gelecek nesillere en verimli şekilde aktarılması için sürdürülebilir tarım ile üretilmesi gerekiyor. Eksik Olma platformu ile Türk çayına hak ettiği değeri vermek ve ortak bir bilinç yaratmayı hedefledik.”