Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu tarafından “Sputnik Görüşler” projesi çerçevesinde yapılan “Sovyetler’den sonra hayat nasıl değişti?” anketinin sonuçları açıklandı.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, 11 eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinden (SSCB) 9’unda 35 yaş üstü katılımcılar, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce yaşam kalitesinin daha iyi olduğunu düşünüyor.

Sovyetlerin dağılmasının üzerinden geçen 25 senede, halkın SSCB dönemine ilişkin bakışında nasıl bir değişim oldu?

Sputnik Görüşler projesi çerçevesinde yapılan araştırmadan bu soruya şaşırtıcı yanıtlar çıktı.

11 eski birlik üyesi ülkede yapılan araştırmaya göre, SSCB döneminde yaşayan geniş bir kesim, birliğin dağılmasından önceki hayat şartlarının daha iyi olduğunu görüşünde.

EN YÜKSEK ORAN ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN’DA

Rusya’da ankete katılan ve SSCB döneminde yaşayanların yüzde 64’ü SSCB’de yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu görüşünü dile getirirken, bu oran Ukrayna’da yüzde 60 seviyesinde.

SSCB’de yaşam kalitesinin daha iyi olduğu görüşünü savunanların oranının en yüksek çıktığı iki ülke ise şaşırttı.

Buna göre, Ermenistan halkının yüzde 71’i, Azerbaycan halkının ise yüzde 69’u SSCB dönemini daha iyi buluyor.

25 YAŞ ALTINDAKİ KESİM FARKLI DÜŞÜNÜYOR

35 yaş üstü katılımcılarda SSCB dönemine bakışın pozitif olmasının aksine SSCB dönemini yaşamamış olan 18 -24 yaş aralığındaki genç kesim, birliğin dağılmasından sonra hayatın daha iyiye gittiği görüşünü dile getiriyor. Rusya’da ankete katılan gençlerin yüze 63’ü bu yöndeki görüşü savunuyor.

ORTA YAŞ GRUBU SSCB DÖNEMİNİ DAHA İYİ BULUYOR

Sputnik için VTSİOM, M-Vector, Ipsos, Expert Fikri ve Qafqaz araştırma şirketleri tarafından 11 eski Sovyet cumhuriyetinde gerçekleşleştirilen araştırmanın detayları şöyle:

Ülkelerin hemen hepsinde 35 yaş üstü sakinlerin çoğu SSCB dağılmadan önce hayatın daha iyi olduğunu düşünüyor:

Ermenistan’da bu görüşü paylaşanların oranı yüzde 71 (bu görüşe katılmayanların oranı ise sadece yüzde 23),
Azerbaycan’da yüzde 69 (katılmayanların oranı yüzde 29),
Rusya’da yüzde 64 (yüzde 28),
Kazakistan’da yüzde 61 (yüzde 27),
Ukrayna’da yüzde 60 (yüzde 23),
Moldova’da yüzde 60 (yüzde 32),
Kırgızistan’da yüzde 60 (yüzde 30),
Belarus’ta yüzde 53 (yüzde 28),
Gürcistan’da yüzde 51 (yüzde 46) oldu.
• Sadece Tacikistan (yüzde 39 – yüzde 55)
Özbekistan’da (yüzde 4-yüzde 91) 35 yaş üstü anket katılımcıları SSCB’nin dağılmasının ardından hayatın daha iyi olduğu görüşünde.

SSCB dağıldıktan sonra veya dağılmadan kısa bir süre önce doğan 25 yaş altı katılımcılar günümüzdeki hayatın daha iyi olduğunu düşünüyor:

Ermenistan’da bu görüşü paylaşanların oranı yüzde 48 (bu görüşe katılmayanların oranı ise yüzde 47),
Kırgızistan’da yüzde 48 (yüzde 37),
Kazakistan’da yüzde 56 (yüzde 35),
Belarus’ta yüzde 57 (yüzde 34),
Gürcistan’da yüzde 79 (yüzde 20),
Ukrayna’da yüzde 39 (yüzde 18),
Rusya’da yüzde 63 (yüzde 25),
Azerbaycan’da yüzde 68 (yüzde 14),
Tacikistan’da yüzde 84 (yüzde 13),
Özbekistan’da yüzde 89 (yüzde 5) oldu.
Moldova’da yaşayan gençler bu konuda farklı düşünüyor. Yüzde 69’u SSCB dağılmadan önce hayatın daha iyi olduğu görüşüne katılıyor.

Araştırma 4 Temmuz-15 Ağustos 2016 tarihlerinde Rusya’da VTSİOM araştırma kuruluşu tarafından, Kırgızistan ve Tacikistan’da M-Vector şirketi tarafından, ayrıca 11 eski Sovyet cumhuriyetinde Ipsos, Expert Fikri, Qafqaz kuruluşları tarafından yürütüldü. Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan (1000’er kişi), Özbekistan (1.045 kişi), Ukrayna (2.000 kişi) ve Rusya’dan (1600 kişi) toplam 12645 kişinin katıldığı araştırma nüfusun cinsiyet, yaş grubu, coğrafyaya göre dağılımına dayanılarak yapıldı.

Araştırmanın ülkeler genelinde veriler için güven aralığı yüzde 95’lik olasılığıyla yüzde +/- 3.1 olarak hesaplandı.

SPUTNİK.GÖRÜŞLER PROJESİ NEDİR?

Uluslararası Haber Ajansı ve Radyo Sputnik ve tanınmış Populus araştırma şirketi tarafından Ocak 2015’te hayata geçirilen ‘Sputnik.Görüşler’ projesi kapsamında Avrupa ülkeleri ve ABD’de güncel siyasi ve sosyal konularda düzenli olarak kamuoyu araştırmaları gerçekleştiriliyor.