Alman Parlamentosu’ndan çıkan ve 1915 Tehcir Olayını “soykırım” sayan kararını şiddetle kınıyorum. Hiçbir yasama organı, uluslararası yetkinliği tanınmış yargı organlarının ve tarihçilerin yerine geçerek, onun yerine hüküm tesis edemez, soykırım gibi insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçu, bir millete, devlete ya da halka yükleyemez.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan: Yasama organları, her nerede olursa olsun, tarihçilerin ve mahkemelerin karar vereceği bir konuda söz söylediği takdirde, o ülkeyle ilişkilerimiz zarar görecektir. Almanya, bu kararıyla hem hukuku çiğnemiş, hem de bir ülkenin yönetici grubu olan İttihat ve Terakki üyelerinin, Osmanlı devleti yöneticilerinin kendi vatandaşları için savaş döneminde askeri zorunluluk sonucu verdiği tehcir kararını son derece hatalı bir kararla yargılamaya tabi tutmuştur.

SOYKIRIM UYGULAMADIĞIMIZA DAİR YARGI KARARI VAR

Hiçbir ülke, hiçbir ülke hakkında yargı makamlarının yerine geçerek, diplomatik, siyasi, ticari ilişkilerini zarara uğratacak, içişlerine karışacak karara imza atamaz. Hele Almanya’nın Yahudilere karşı bir zamanlar uyguladığı katliamları görmezlikten gelerek unutturmaya çalışarak böyle bir karar alma cüretini göstermiş olması,Almanya ile Türkiye arasındaki dostluğu da zedeleyecektir.
Bizim hem Osmanlı, hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak alnımız açık, başımız diktir. Türkiye’de hiçbir gerçek kişiyi uluslararası yetkinliği tanınmış hiçbir mahkeme bugüne kadar soykırım suçlusu ilan etmemiştir.
Aksine, Ermeni Tehciri kararının bir soykırım suçu oluşturmadığına, kararı veren ve uygulayanların kasten suç işlemediğine dair o dönemin uluslararası yetkinliği tanınmış bir yargı kararı, 1919-1921 sürecinde Malta Askeri Mahkemesi’nde verilmiştir. Türkiye ve Türk insanı,farklı parlamentoların soykırım suçu insafına terk edilemez.

SOYKIRIM YAPTIĞIMIZA DAİR YARGI KARARI YOK

Soykırım suçunu işlemediğimize dair açık bir yargı kararı Malta’da varken bu tezi ısrarla vurgulamalıyız. Bunun da ötesinde, Osmanlı o dönem tehcir kararını kin ve nefretle uygulayan, kasti ölümlere yol açan asker ve yöneticileri varsa bunları tespit etmiş, kendi iç yargılamasını Divan-ı Örfi’de yapmış ve gereken mahkumiyetleri de vermiştir. Bizi tarihimizle yüzleşmemekle eleştirenlere en net yanıt, tüm acıları ortak paylaştığımız bir vicdan ve Malta ile Divan-ı Örfi yargılamalarıdır. Ulusal parlamentolar bu gerçeği görmezlikten gelerek, hem bugünkü ilişkilerimiz zora sokacak,Alman halkı ile Türk halkının arasını açacak,tarih ve hukuk yanlış yorumlanmış olacaktır.