Bugün PKK’ya karşı ülke bütünlüğünü korumak amacıyla güvenlik güçlerinin giriştiği mücadele neyse, 1915’de Osmanlı topraklarını bölüp Ermenistan kurmak isteyen isyancı Ermenilere karşı verilen mücadele de aynısıdır.

Ortada soykırım yoktur, vatan savunması vardır.
Ermenilerin isyanı, bunu bastırmak için yapılan mücadele ve Ermenilerin zorunlu göçe (tehcir) tabi tutulması sırasında çeşitli kaynaklara göre 600 bin ile 1 milyon 800 arasında Ermeni yaşamını yitirdi.
Ölümlerin çoğu göç sırasında açlık ile tifo, dizanteri gibi hastalıklardan oldu.
++
Peki, Ermeni isyanını bastırmak için keyfi uygulamalar yapanlar var mıydı?
Evet, ne yazık ki savaşın acımasız koşullarında bu da yaşandı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu hızla çökmekte olduğu halde buna kesinlikle göz yummadı, kendilerine verilen yetkileri kötüye kullanan 1673 kişiyi Divan-ı Harbi Örfi’de yargıladı, bunlardan 1397’si idamdan sürgüne çeşitli cezalara çarptırıldı.
Bu gerçeği şimdiye kadar dünyaya anlatamadık.
++
Olayın bir başka boyutu da şu:
Ermeni soykırımı yapıldığı iddia edilen yıllarda Osmanlı Meclisinde (Meclis-i Mebusan) 11 Ermeni milletvekili vardı. Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli üst makamlarında görev yapan Ermeniler de bulunuyordu.
Soykırım yapmak isteyen bir imparatorluk Ermenilerin Mecliste temsil edilmesine, paşalık dahil üst görevlerde çalışmasına izin verir miydi?
++
Şunu da unutmamak gerekiyor:

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğunun müttefiklerinden biri Almanya idi. Birçok cephede Osmanlı güçlerine Alman subaylar komuta ediyordu.
Yani o dönemde yapılan yanlışlardan Osmanlılar kadar Almanlar da sorumluydu.
++
Parlamentolarında Ermeni soykırımı yaptığımıza ilişkin oy kullanan Alman milletvekillerinin acaba kaçı bunları biliyor?
Almanya’da milletvekili olmak için cehalet şart mıdır?