Manisa Soma’da meydana gelen maden faciasının birinci yıldönümü dolayısıyla çeşitli sendika ve odalar bugün Soma’daydı. DİSK-KESK-TMMOB-TTB  Soma’da Madenci Anıtı’na yürüyerek karanfil bıraktı. Burada ortak açıklamayı okuyan DİSK Genel başkanı Kani Beko, bu acıyı unutturmamak ve  böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için alanlarda olduklarını belirtti.
Beko, Soma’da 13 Mayıs günü yaşanan facianın sebebinin uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi; kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim  birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalar dolduğunu belirtti.
“İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI PİYASACI YAKLAŞIMLARLA ÇÖZÜLEMEZ”
Ölümle karşılaşmamanın, çeşitli meslek hastalıklarına yakalanmamanın olanaklı olduğunu söylen Beko, “Dünya, bunun bilimsel, teknolojik, yasal, demokratik koşullarını çoktan sağlamışken, tüm dünyadan ileri olduğunu söyleyenlerin bizi ölüme mahkum etmesini kabul etmiyoruz.İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla çözülemez. Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, idari ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu bir önce oluşturulmalıdır.