Yeni baskısı yapılan “Semitizm ve Anti-Semitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair”, Semitizm ve Antisemitizm’in doğuşunu ve tarih içerisinde farklı ülke ve coğrafyalarda gelişimini anlatıyor.

Türk okuru onu en başta ünlü “Modern Türkiye’nin Doğuşu” (1988) ve “Ortadoğu” (1993) adlı kitaplarıyla tanıdı.

Bu kitapları baskı üstüne baskı yapan İngiliz asıllı ABD’li tarihçi Bernard Lewis (1916), 1993 yılında Le Monde gazetesine verdiği bir demeçte 1915 olaylarının bir “soykırım” olmadığını, “savaşın bir yan ürünü” olduğunu söylemesiyle de gündeme oturmuştu. Yeni baskı “Semitizm ve Antisemitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair” okunması gereken bir kitap.

bernard-lewis
“Semitizm ve Antisemitizm: Çatışma ve Önyargıya Dair”, Bernard Lewis

Fransa’da bir mahkeme bu açıklamayı, Ermeni soykırımının inkârı olarak kabul etmiş ve tarihçiyi sembolik olarak 1 Frank para cezasına çarptırmıştı. Bernard Lewis, Türkiye tarihine ve bölge barışına gösterdiği özenden ötürü 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü’ne değer bulunmuştu.

Orta Doğu’daki Arap-İsrailli çatışması uzun süredir devam ediyor. Bu çatışmanın, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki egemenlik mücadelesini yansıttığı düşünülse de arka planda köklü dinî, kültürel bir önyargının varlığı biliniyor.

Bernard Lewis, Antisemitizmin kaynağının Hıristiyanlık olduğunu, Hıristiyan ülkelerde bir zehir gibi toplumun her kademesine yayıldığını ortaya koyarken, Hıristiyan dünyanın aksine İslam dünyasında ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudilere karşı bir önyargı ve düşmanlık olmadığını belirtiyor.

Lewis’e göre bu durum, kısmen İslam’ın ortaya çıkışında esas mücadele edilmesi gereken inanç sisteminin Hıristiyanlık olmasından kısmen de İslam’ın hoşgörüsünden kaynaklanmaktadır. Antisemitizmin Hıristiyan dünyadan İslam dünyasına yayılması 20. yüzyılda başlamış, Filistin’de İsrail Devleti’nin kuruluşuyla birlikte hızla güçlenmiştir.

bernard-lewis1Orta Doğu ve İslam tarihi konusunda dünyanın önde gelen tarihçilerinden biri olan Bernard Lewis’in kaleme aldığı bu kitap, dünya ve Orta Doğu tarihine ilgi duyanların, günümüzde bu coğrafyada yaşananları anlamak isteyenlerin ve daha da önemlisi farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşamasını savunanların mutlaka okuması gereken bir başyapıt.