Başbakan Binali Yıldırım’ın bir iftarda “Şehitler ve yakınları gündemde olduğunda mevzuat teferruattır” sözleri üzerine kendisine Meclis gündeminde bulunan yasa teklifimi yasalaştırmasını öneriyorum.
Başbakan Yıldırım iftarda “Şehitler ve yakınları gündemde olduğunda mevzuat teferruattır, asla ve asla mevzuatın arkasına sığınmayacağız, sığınanlara da müsamaha göstermeyeceğiz. Devlet ve millet olarak elbette ki üzerlerinize titreyeceğiz. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız şehitlerimizin göze aldığı ve bize bıraktığı değerlerin yanında bir hiçtir, bunu da biliyoruz, bunun da farkındayız. Şehit yakınları ve gazilerimizin bize hatırlattığı o büyük mana ve bize yüklediği o büyük mesuliyet yanında tüm bu saydıklarımı lütfen küçük bir cemile olarak kabul edin” dedi.
Şehit ve Gazi hakları ile ilgili bir kanun teklifi hazırladığım için konu özel ilgi alanımdır. İlgili tasarı bir partinin genel başkan yardımcısı sayesinde Meclis’e sunuldu.
Bu konuda Başbakan’ın bürokratları tarafından yanlış bilgilendirildiğini açıklamak ve uygulamadaki rezaleti ortaya koymak da bana düştü. Başbakan eğer söylediği sözlerin arkasında ise işe bazı yanlışları düzelterek başlaması lazımdır.
İlk yanlış ‘’Gazi’’ statüsü konusundadır. Bir güvenlik görevlisinin gazi olması için mermi yiyip yaralanması yetmez.
Roboski mağdurlarına milyonlarca lira tazminat ödeyen devlet maaş bağlamak için GAZİ’YE sorar, ‘’Ne kadar yaralandın evladım.’’
Eğer ki vatan için kurşun yiyen GAZİ yeterli yaralanma oranına ulaşmamışsa (ki bu oran düşündüğünüzden yüksektir) kapıdan kovar gönderir.
GAZİ de yaralarını tuta tuta ardına bakmadan gider.
Başbakan konuşmasındaki sözlerinin arkasında ise yapması gereken bir diğer husus da şehitler arasındaki statü farkını kaldırmaktır.
Yanlış duymadınız ülkemizde çeşit çeşit şehit vardır.
En önemli ayrım şehidin 3713 sayılı Kanun kapsamında kalıp kalmadığı olup mali ve diğer hakları buna göre belirlenir.
2330 sayılı kanun ve 5434 sayılı kanun da benzer düzenlemeler içerir ama bunlar hiç yeterli değildir.
Bu sebepten teklif ile getirdiğimiz en önemli ve birinci önerimiz şehitlik ve gazilik işlemleri ile ilgilenen, bu kişilerin ve yakınlarının haklarını koruyan yasal bir düzenleme ile genel müdürlük veya başkanlık makamı oluşturulması şartıdır.
Gazi ve gazi yakını ile şehit yakınları isteyen ve talep eden konumundan çıkarılmalı, hakları ve hak ettikleri hizmet ayaklarına götürülmeli, eksik kalan ve kanun gereği tamamlanamaz ekonomik hususlar için devlet bütçesinde ödenek oluşturmalıdır.
Devamı yarın