Kullar vardır, dinden kitaptan uzak, kullar vardır, Allah’a yakın doğru yolda…

“Hangi manevi ikbal yolunda yürüdüm ise önümde bir garip Türkmen’in ayak izini gördüm.” Bizim Yunus Emre’yi kastederek, böyle söyler Mevlâna…
* * *
“Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,
Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…
Ben yaşadıkça Kur’an’ın bendesiyim
Ben Hz. Muhammed’in ayağının tozuyum
Biri benden bundan başkasını naklederse
Ondan da bizarım, o sözden de bizarım, şikâyetçiyim…
Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız
Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir…
Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız
Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir…
Güneş olmak ve altın ışıklar hâlinde
Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim
Gece esen ve suçsuzların ahına karışan
Yüz rüzgârı olmak isterdim…
Aklın varsa bir başka akılla dost ol da işlerini danışarak yap…
Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz
Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz…
Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir
Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır…
Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini
Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil…
Bir katre olma, kendini deniz hâline getir
Mademki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin…
Beri gel, beri! Daha da beri! Niceye şu yol vuruculuk?
Mademki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik…
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol…”
– Ebul Hayr
– Baba Efdal
– Kirmani
Ve Mevlâna
Evet, şiirin, deyişin, rubainin altında dört isim görüyorsunuz. Araştırmacılar yazar konusunda, tam fikir değillerdir. Biz de diyelim ki, söyleyene değil, söyletene bakalım.
Pirimin piri Tapduk Emre, pirim Yunus, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlâna’nın çağdaş olduğu yazılır.
Yani Anadolu erenleri…
Mevlâna’nın sandukasının yanında babasının mezardan ayağa kalktığı ve sandukanın bundan dolayı yukarıda olduğu bir efsane gibi anlatıla gelir.
Bazı âlimlerde “Hazreti peygamberimizin, Mevlâna’nın cenazesine geldiğini, Peygamberimizi gören, Mevlâna’nın babasının ayağa kalktığı” şeklinde nakledilir.
Mevlâna’ya rahmet dilerken, tüm erenlere de selamımızı gönderelim.
Not: Mevlâna dışındaki üç yazar, araştırmalarımızda isimleri geçenlerdir.