ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 177 devlet ve vakıf üniversitesi arasında yapılan memnuniyet araştırmasında 14’üncü sırada yer aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Karadağ ile Prof. Dr. Cemil Yücel, Türk Yükseköğretim Sistemi’nin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’deki üniversitelerin memnuniyet araştırmasını yaptı. İlk aşamada Yükseköğretim Kurulu istatistiklerine bağlı olarak 2015- 2016 yılında lisans öğrencisi bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri belirlendi. İkinci aşamada ise her üniversiteden belirlenen öğrencilere veri toplama aracı uygulandı. Bu kapsamda 2016 yılında 106 devlet ve 68 vakıf olmak üzere 174 üniversitedeki 10 bin 894 öğrenciden elde edilen veriler kullanıldı.

Araştırmada, öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, yerleşkenin ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile kişisel gelişim ve kariyer desteği konularına cevaplar arandı.

Araştırma sonuçlarına göre SDÜ; öğrenim deneyiminin tatminkarlığında 79 puanla 26’ncı, yerleşkenin ve yaşamının doyuruculuğunda 88 puanla 11’inci, akademik destek ve ilgide 81 puanla 18’inci, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyette 86 puanla 9’uncu, öğrenme imkan ve kaynakların zenginliğinde 83 puanla 27’nci, kişisel gelişim ve kariyer desteğinde ise 84 puanla 21’inci sırada yer aldı. Sonuç olarak SDÜ, 106 devlet üniversitesi arasında topladığı 501 puanla 14’üncü sırada yer aldı.